Zaskrbljujoče: polovica Slovencev pri nakupu mesa gleda le na ceno

24 marca, 2021

Na Mesni konferenci, ki jo je včeraj pripravila Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS je bila osrednja tema namenjena stanju in izzivom oskrbnih verig z mesom, zlasti prašičev, govedi in perutnine.

Iz opravljene študije izhaja, da je delež domačega porekla svinjskega mesa na trgu pod 20 odstotki, krepi se izvoz mesa in izdelkov. Glavnino prireje živali imamo v kmetijskih podjetjih in večjih kmetijskih gospodarstvih. “Zelo zaskrbljujoče je, da je kar polovica slovenskih potrošnikov, ki kupuje meso, občutljiva izključno na ceno, poreklo in krma so bistveno manj pomembni,” poudarja Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij.

Ugotovili so, da mora razvoj temeljiti na nadaljnji krepitvi konkurenčnosti, odpravi sistemskih deficitov, anomalij in izenačitvi pogojev s konkurenti. “Razvojni zaostanek lahko zmanjšamo s profesionalizacijo, specializacijo, vlaganji v raziskave in razvoj, v izobraževanje, večjo stroškovno učinkovitost in kakovost. Tudi potrošnike bo treba bolj senzibilizirati, da bodo pozorni na poreklo mesa. Shema izbrana kakovost je dober korak na tej poti, vendar rezultati potrošniških raziskav kažejo, da je še vedno skoraj 50 odstotkov odločitve potrošnika za nakup mesa cena mesa. Kmetijstvo postaja absolutno globalno, saj odstotek velikih kmetij obdeluje 65 odstotkov globalnih kmetijskih površin. Strošek kmetijske surovine v proizvodnji hrane je le 16 odstoten,” so med drugim povedali.

 

 

 

 

Nazaj na kategorijo kmetijstvo-in-gozdarstvo.
(Visited 197 times, 1 visits today)