Avtor Samo Kranjec 8:00 dop KMETIJSTVO-IN-GOZDARSTVO

Za obnovo hmeljišč 4 milijone evrov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu objavilo javni razpis za naložbe v kmetijska gospodarstva v višini 4 milijone evrov, namenjen obnovi proizvodnega potenciala hmeljišč po naravni nesreči. 


Upravičenci lahko vložijo vlogo od 3. avgusta do vključno 16. septembra do 24. ure. Javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev za obnovo hmeljišč, ki so bila uničena zaradi napada karantenskega škodljivega organizma  viroidne zakrnelosti hmelja.

 

Saniranje lanske in letošnje škode

»Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev, pri katerih je bilo v letih 2019 in 2020 na podlagi odločbe inšpektorja Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: UVHVVR) o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja bolezni oziroma škodljivih organizmov na podlagi zakona, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin, uničenih najmanj 30 odstotkov rastlin hmelja,« razlagajo na Ministrstvu.

Do podpore so upravičeni naslednji stroški:

  • priprava zemljišča (odstranitev nasada in zemeljska dela),
  • ureditev hmeljske žičnice,
  • nakup sadik in njihova saditev,
  • nakup in postavitev ograj za zaščito pred divjadjo.

 

Najmanj 2 tisoč evrov na vlogo

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci, znaša 50 odstotkov upravičenih stroškov. Ta delež se lahko poveča za 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov, ob hkratni vključenosti v ukrep KOPOP oziroma Ekološko kmetovanje, ali OMD, in znaša maksimalno 90 odstotkov upravičenih stroškov. Najnižji znesek javne podpore znaša 2.000 evrov na vlogo.

(Visited 98 times, 1 visits today)
Close