Vloga žensk za razvoj podeželja: “Ženske v kmetijstvu in gozdarstvu so še neodkrit potencial”

16 julija, 2020

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je potekala šesta seja Sveta za ženske na podeželju, ki se jo je udeležila tudi ministrica dr. Aleksandra Pivec. Na seji so se udeleženke seznanile z vlogo lastnic pri gospodarjenju z zasebnimi gozdovi in dopolnilnimi dejavnostmi na kmetiji.

 

Na seji je bil velik del razprave namenjen vsebinam sociale na podeželju, možnostim bivanja na podeželju, različnim oblikam dopolnilnih dejavnosti in sobivanjskim skupnostim v kombinaciji z zakonom o dolgotrajni oskrbi, ki je tako nujen.

Skoraj polovica lastnikov gozdov je žensk

Predstavljeno je bilo tudi dejstvo, da je od vseh lastnikov gozdov približno polovica (49 %) žensk, kar Slovenijo uvršča v sam vrh v Evropski uniji. “Lastnice gozdov v Sloveniji predstavljajo še neodkrit potencial, saj je delež le-teh presenetljiv, če upoštevamo, da so tradicionalno pri  dedovanju posesti in v gozdarstvu imeli glavno vlogo moški. Ženske v Sloveniji imajo v povprečju v lasti manjše posesti in s tem tudi skupno manj gozdnih površin kot moški. Pogosteje imajo ženske gozd v solasti, kar otežuje učinkovito gospodarjenje z njimi,” pravijo na MKGP.

Bolj osredotočene na okoljske in socialne funkcije gozda

Raziskovalci poudarjajo, da so lastnice pri gospodarjenju z gozdom v primerjavi z lastniki, bolj osredotočene v okoljske in socialne funkcije gozda in manj proizvodne. Razlike med spoloma vplivajo na odnos do lastništva in gospodarjenja z gozdom. Zato so lastnice gozdov obravnavane z vidika neodkritega potenciala pri sonaravnem gospodarjenju s tem najpomembnejšim naravnim virom. To je še toliko bolj pomembno, saj bo položaj žensk na podeželju ena od prioritet Slovenije v času predsedovanja Svetu EU v drugi polovici leta 2021.

V drugi predstavitvi je bila predstavljena možnost dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (DDK) v obliki socialnovarstvenih ukrepov. Poudarjeno je bilo, da spremenjene določbe zakonodaje o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji omogočajo dodatno možnost socialnovarstvenih ukrepov na podeželju kot oblika DDK. Na ta način imajo oskrbovanci možnost izbire za preživljanje tega življenjskega obdobja tudi na kmetijah, v okolju, ki so ga vajeni in  se v njem dobro počutijo.

 

Vir: MKGP

 

Nazaj na kategorijo kmetijstvo-in-gozdarstvo.
(Visited 86 times, 1 visits today)