Avtor V.B. 1:16 pop KMETIJSTVO-IN-GOZDARSTVO

Teden slovenskih gozdov 2020

Danes se začenja Teden slovenskih gozdov, ob katerem Statistični urad RS izpostavlja delež sanitarne sečnje, večjo zaposlenost v gozdarstvu in gozdni potencial za proizvodni in energetski namen ter objavlja nekaj zanimivih podatkov, povezanih z gozdovi.

Slovenija je bogata z gozdom

Gozdovi pokrivajo 58 % Slovenije in so tako njen najprepoznavnejši prostorski element. “Slovenija je z lesom bogata dežela in les je naš najpomembnejši obnovljivi surovinski vir. Vendar se ta viri predvsem zaradi globalnih podnebnih sprememb tudi sam spreminja v več pogledih. Pogostejše so vremenske ujme, ki poškodujejo ogromne površine gozdov in vplivajo na količino in kakovost lesa, širijo se različne bolezni in insekti v gozdovih ter nenazadnje, spreminjajo se sestoji in zastopanost avtohtonih drevesnih vrst, k nam prodirajo nove vrste … Zato je povezanost gozdarstva in lesarstva ključna tako z vidika gojenja, pridobivanja in ponudbe lesne surovine ter njene kakovosti kot tudi nadaljnje izrabe lesa, trajnostnega/vzdržnega razvoja in krepitve konkurenčnosti obeh panog,” je pred kratkim za našo revijo Gozd in les povedal prof. dr. Milan Šernek, prodekan za področje lesarstvana na Oddelku za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

Razdrobljeno lastništvo

76 % gozdov je po podatkih SURS v zasebni lasti. “Povprečna zasebna gozdna posest v Sloveniji obsega približno 2,9 ha. Njena razdrobljenost otežuje strokovno in negovalno delo ter optimalno izrabo lesa. To je bilo opaznejše posebno v zadnjih letih, ko je slovenske gozdove prizadelo kar nekaj naravnih ujm,” še navajajo.

Več zaposlenih v gozdarstvu, premalo kadrov

“V letu 2018 je v slovenskih gozdovih delalo nekaj več kot 7.300 redno zaposlenih in sezonskih delavcev, kar je 26 % več, kot jih je bilo v letu 2013, to je v letu pred izrazito vremensko ujmo. V naslednjih letih je namreč sledilo še nekaj vremenskih ujm, zaradi katerih se je število zaposlenih v gozdarstvu povečalo, saj je bilo treba les po omenjenih ujmah pospraviti čim prej,” navaja SURS ob tednu gozdov.

Zavod za gozdove je lani napovedal, da bodo v naslednjih petih letih potrebovali vsaj 250 inženirjev gozdarstva vseh stopenj, a v Sloveniji se v zadnjem času soočamo z deficitarnostjo poklicev v gozdarstvu  na vseh izobrazbenih ravneh od poklicne do univerzitetne.

 

 

 

(Visited 224 times, 1 visits today)
Close