8:00 dop KMETIJSTVO-IN-GOZDARSTVO

Sredstva EU za kmetijstvo niso prispevala k načrtovanemu zmanjšanju emisij

Evropsko računsko sodišče v zadnjem poročilu ugotavlja, da sredstva EU za kmetijstvo, ki so bila namenjena podnebnim ukrepom, niso prispevala k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva. Opozarjajo, da ima večina ukrepov majhen potencial za blažitev podnebnih sprememb, v okviru skupne kmetijske politike pa se ne spodbuja uporaba dokazano uspešnih podnebju prijaznih praks.

V obdobju med 2014 in 2020 je bilo več kot 100 milijard evrov, namenjenih podnebnim spremembam, a se kljub temu emisije toplogrednih plinov iz kmetijstva od leta 2010 niso znižale. Omenjene emisije so neposredno povezane z velikostjo čred živine, ki pa je skupna kmetijska politika ne poskuša omejiti.

Emisije so se celo povečale

Emisije iz kemičnih gnojil in gnoja so se med letoma 2010 in 2018 povečale. Že res, da so se s skupno kmetijsko politiko podpirale prakse, s katerimi bi se lahko zmanjšala uporaba gnojil, kot je na primer ekološko kmetovanje. Po ugotovitvah sodišča je učinek teh praks na emisije toplogrednih plinov nejasen. Prakse, ki so dokazano uspešnejše pa so prejele (pre)malo finančnih sredstev.

Podpiralo se je okolju škodljive prakse

Revizorji so še opozorili, da se s skupno kmetijsko politiko podpirajo podnebju neprijazne prakse, na primer plačila kmetom za obdelovanje izsušenih šotišč. Že res, da le ta predstavljajo manj kot 2 % kmetijskih zemljišč v EU, a se na njih sprosti 20 % emisij iz kmetijstva v EU.

 

Vir: Evropsko računsko sodišče

(Visited 122 times, 1 visits today)
Close