Slovenska kmetija prejela mednarodno ekološko nagrado!

18 marca, 2021

Evropska organizacija lastnikov zemljišč (ELO) je med devetnajstimi kandidati iz devetih držav kmetiji Černelič oz. Zvonetu Černeliču podelila nagrado za njegov izjemen prispevek k razvoju načina kmetovanja, ki varuje tla in okolje. To prestižno nagrado je tako prvič v petnajstih letih, odkar jo podeljujejo, dobil projekt iz Slovenije.

Nagrado je podelil evropski komisar za okolje, oceane in ribištvo, ki je v svojem govoru med drugim poudaril pomen varovanja tal tako z vidika zagotavljanja hrane, biotske pestrosti kot tudi skupnega ukrepanja za zmanjševanje vpliva na podnebne spremembe: “Tla zavzemajo osrednje mesto v evropskih strategijah (v Evropskem zelenem dogovoru, Strategiji za biotsko raznovrstnost ter Strategiji od vil do vilic). Usmeritve omenjenih strategij se močno odražajo tudi v zakonodajnih predlogih, ki jih je Evropska komisija pripravila v zvezi z izvedbo Skupne kmetijske politike.” Ob razglasitvi zmagovalca natečaja je povedal, da prejme nagrado biodinamična kmetija Černelič – za izboljšanje biotske pestrosti in vsebnosti organske snovi v tleh, ki vplivata na boljšo rodovitnost tal in večjo odpornost kmetije na podnebne spremembe.

Člane žirije so prepričali ekološko kmetovanje, tehnološke inovacije na kmetiji na področju namakanja in pridelave v rastlinjakih ter izboljšanje rodovitnosti tal in biotske pestrosti. Še posebej jih je navdušil opis regeneracije zaradi gradbenih posegov zelo močno prizadetih tal v Krški vasi, pri kateri mu je z nasveti pomagala Vesna Čuček, z oddelka za kmetijsko svetovanje na Kmetijsko gozdarskem zavodu Celje.

Ekološko kmetovanje že od 2003

Na kmetiji Zvoneta Černeliča iz Dečnega sela pri Brežicah na ekološki način kmetujejo že od leta 2003. V letu 2014 so pridobili DEMETER certifikat, kar pomeni, da svoje pridelke pridelujejo po načelih biodinamičnega kmetovanja. Za osnovno obdelavo tal uporabljajo podrahljavanje, zato v rastlinjakih ne orjejo že 25 let, na ostalih njivskih površinah pa že več kot 10 let. Gnojijo z biodinamičnim kompostom iz hlevskega gnoja, uporabljajo biodinamične preparate ter sejejo pestre mešanice za zeleno gnojenje, ki prispevajo k povečanju organske snovi v tleh in s tem k večji vezavi C v tla. Njihovo kmetovanje povečuje biotsko pestrost tal in kmetije v celoti ter prispeva k izboljšanju okolja, vode in zraka.

Zvone Černelič je ob prejemu nagrade izjavil: »Ta nagrada je velika inspiracija za naše delo v prihodnosti. Naredili bomo vse, kar je v naši moči, da bomo upravičili to prestižno priznanje našemu kmetovanju. Tudi v prihodnje bomo potrošnike in kmete ozaveščali o pomembnosti ekološkega in biodinamičnega kmetovanja za zdravje tal, ljudi, izboljšanje biotske pestrosti ter omilitev posledic klimatskih sprememb. Upam, da bodo države članice EU v večji meri podprle razvoj ekološkega kmetovanja, tako da bomo v Evropi v prihodnosti kmetovali samo še ekološko.«

 

Vir: MKGP

 

Nazaj na kategorijo kmetijstvo-in-gozdarstvo.
(Visited 316 times, 1 visits today)