Avtor Samo Kranjec 8:00 dop KMETIJSTVO-IN-GOZDARSTVO

Odprta dva razpisa za sanacijo škode v gozdovih

Odprta dva razpisa za sanacijo škode v gozdovih

Za preprečevanje in odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov na voljo 1,37 milijona evrov.

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu objavilo dva javna razpisa iz podukrepa 8.4 – Preprečevanje in odprava škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov. Višina razpisanih sredstev za oba javna razpisa je 1,37 milijona evrov. Vnos vloge v elektronski sistem pri obeh javnih razpisih poteka od 3. avgusta 2020 do vključno objave obvestila o zaprtju javnega razpisa na osrednjem spletnem mestu državne uprave in na spletni strani programa razvoja podeželja.

Cilji sanacije gozdov so: ohranitev proizvodnega potenciala gozdov na poškodovanih območjih, preprečevanje sekundarne škode na nepoškodovanih drevesih zaradi podlubnikov in morebitnih drugih škodljivih organizmov ter ohranitev zagotavljanja ekoloških in socialnih funkcij gozdov na poškodovanih območjih.

»Objavljena javna razpisa potencialnim upravičencem omogočata pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna RS za dela za odpravo škode in obnovo poškodovanih gozdov zaradi naravnih ujem in ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov,« razlagajo na Ministrstvu.

 

Odprava škode in obnova gozda

Višina razpisanih nepovratnih sredstev 4. javnega razpisa za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020 znaša do vključno milijon evrov, od tega:

  • za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma (sklop A) skupno 427 tisoč evrov;
  • za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma (sklop B) skupno 160 tisoč evrov;
  • za sanacijo gozdov zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma (sklop C) skupno 410 tisoč evrov in
  • za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2018, skupno 3 tisoč evrov (sklop D).

»Do podpore so upravičeni stroški dela odprave škode in obnovo gozda zaradi žledoloma, ki so nastali po 30. januarju 2014, stroški odprave škode in obnove gozda zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, ki so nastali po 15. maju 2015, stroški odprave škode in obnove gozda zaradi vetroloma po 13. decembru 2017 in stroški odprave škode in obnove gozda zaradi vetroloma v letu 2018 po 30. oktobru 2018 do vložitve vloge,« razlagajo na Ministrstvu.

 

Ureditev gozdnih vlak

Višina razpisanih nepovratnih sredstev 3. javnega razpisa za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020 znaša do vključno 370 tisoč evrov od tega:

  • za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma (sklop A) skupno 70 tisoč evrov;
  • za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma (sklop B) skupno 40 tisoč evrov;
  • za sanacijo gozdov zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma (sklop C) skupno 170 tisoč evrov in
  • za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2018, skupno 90 tisoč evrov (sklop D).

»Do podpore so upravičeni stroški ureditve gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma, ki so nastali po 30. januarju 2014, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, ki so nastali po 15. maju 2015, zaradi vetroloma po 13. decembru 2017 in zaradi vetroloma v letu 2018 po 30. oktobru 2018 do vložitve vloge,« razlagajo na Ministrstvu.

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe, znaša 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe. Najnižji znesek javne podpore znaša 500 evrov na vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova te operacije pridobi največ 500 tisoč evrov javne podpore.

 

(Visited 250 times, 2 visits today)
Close