7:00 pop KMETIJSTVO-IN-GOZDARSTVO

Nas mora skrbeti nizka stopnja samooskrbe s sadjem in zelenjavo?

Da je stopnja samooskrbe pri rastlinskih bilancah še naprej nižja kot pri živalskih bilancah, je sporočil Statistični urad RS: “Posebno nizke stopnje samooskrbe so v letu 2020 izkazovale bilance sadja skupaj (36 %), zelenjave (48 %), krompirja (60 %) in medu (67 %). Višji stopnji samooskrbe sta izkazovali bilanca mesa (84 %) in bilanca jajc (95 %).”

Doma smo v 2020 po podatkih SURS pridelali malo manj kot 750.000 ton žit, to je za 17 % več kot v 2019. Domača potrošnja v 2020 je bila za 2 % nižja kot v 2019 in je dosegla skoraj 840.000 ton. Ker je bila proizvodnja žit v 2020 količinsko precej večja, potrošnja pa manjša kot v 2019, se je stopnja samooskrbe z žiti v 2020 glede na 2019 povečala, bila je 89-odstotna.

Sadja vseh vrst skupaj smo v 2020 pridelali 113.000 ton ali – tudi zaradi ugodnejših vremenskih razmer – za približno tretjino več kot v 2019. Večja kot v 2019 je bila v 2020 tudi domača potrošnja sadja, ki je dosegla okrog 310.000 ton. Stopnja samooskrbe s sadjem je bila 36-odstotna. Stopnja samooskrbe s svežim sadjem je bila v tem letu nekoliko višja, in sicer 49-odstotna.

 

Vir: SURS

(Visited 191 times, 2 visits today)
Close