Avtor Samo Kranjec 9:31 dop KMETIJSTVO-IN-GOZDARSTVO

Kmetijsko gozdarska zbornica praznuje 20 let delovanja

Slovensko kmetijstvo je z ustanovitvijo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) dobilo močnega in enotnega zastopnika interesov svojih članov.

Že takoj po ustanovitvi je zbornica odigrala pomembno vlogo pri pogajanjih o vstopu v EU. »S svojim kritičnim pogledom na odločitve vlade je dosegla enakopravnost s kmeti v EU. Slovenija je bila edina pristopna članica, ki si je izborila 100-odstotno raven izravnalnih plačil že tri leta po vstopu. Prav tako so razvojna sredstva prišla na več tisoč kmetij, ki so posodobile svojo pridelavo in prirejo ter s tem svojo konkurenčnost. S svojimi strokovnimi službami je bila zbornica ključni dejavnik uspešne vpeljave ukrepov skupne kmetijske politike (SKP),« poudarjajo na KGZS.

Enotno za interese kmetijsko-gozdarskega sektorja

Po besedah predsednika Cvetka Zupančiča kmetje in celotni kmetijski sistem KGZS potrebujeta za organiziranost, pridobitev znanja in zastopanje, saj se prek nje kmetje uskladijo na vseh področjih in nastopajo enotno v pogovorih z državo. V dvajsetih letih delovanja je KGZS naredila veliko dobrega za kmetijstvo in podeželje in upravičila svoj obstoj.

Dosedanji predsedniki KGZS
2000 – 2004: Peter Vrisk
2004 – 2008: Peter Vrisk
2008 – 2012: Ciril Smrkolj
2012 – 2016: Cvetko Zupančič
2016 – 2020: Cvetko Zupančič

»Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije skupaj z regijskimi Kmetijsko gozdarskimi zavodi, javne službe kmetijskega svetovanja, strokovnih nalog v živinoreji in strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin, ter druge strokovne dejavnosti, so bile in ostajajo izjemno pomemben člen na poti razvoja slovenskega podeželja, kmetijstva in gozdarstva. Predvsem zaradi bogatih izkušenj, ki jih imajo na domačem terenu ter znanja o ukrepih, ki se bodo lahko izvajali glede na naravne danosti ter dejanske potrebe njihovega območja svetovanja,« pa pravi dr. Aleksandra Pivec, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Podajanje znanja, pridobivanje kvalifikacij in certifikatov

Zbornica daje velik poudarek izobraževanju: tako prek raznovrstnih vsakoletnih izobraževanj, ki jih izvaja kmetijska svetovalna služba, kot prek nacionalnih poklicih kvalifikacij (NPK). Sodeluje tudi v zakonodajnih postopkih. Veliko pozornosti posveča davčnemu in socialnemu področju ter tudi promociji kmetijstva in podeželja ter zaščiti kmetijskih zemljišč.

»Na zbornici želimo preprečiti morebitne težave pri prodaji lesa in lesnih izdelkov na zahodnoevropske trge, zato smo začeli z uvajanjem sistema regijske certifikacije PEFC, ki omogoča brezplačen pristop in vpis lastnikov v bazo z minimalnimi stroški za pridobitev certifikata. Hkrati pa si želimo, da bi država prepoznala pomen svetovanja lastnikom gozdov in zagotovila ustrezne pogoje zbornici kot pomembni svetovalni službi tudi za gozdarstvo. Dejstvo je, da smo po osamosvojitvi močno nazadovali v ekonomskem izkoristku lesa, ki je največji naravni vir v Sloveniji,« razlagajo na KGZS.

Zbornica je postala povezovalni člen z drugimi nevladnimi organizacijami na področju kmetijstva: zadružnim sistemom, sindikatom kmetov, mladimi, kmečkimi ženami in vsemi panožnimi združenji doma, v zamejstvu in v tujini.

 

 

(Visited 306 times, 4 visits today)
Close