Avtor Samo Kranjec 10:00 dop KMETIJSTVO-IN-GOZDARSTVO

Kmetijskim gospodarstvom podpore iz shem kakovosti

70 upravičencem – kmetijskim gospodarstvom -, ki so pridobila certifikat za upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti, je odobrenih 32.190 evrov podpore.

»Javni razpis za podukrep 3.1 – Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2019 iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 je bil objavljen 15. 11. 2019, vloge pa so lahko vlagatelji oddali do 20. 12. 2019. Višina razpisanih nepovratnih sredstev je znašala do 700.000 evrov,« razlagajo na Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.

 

Oddanih 110 vlog

Na Agencijo je bilo skupno oddanih 110 vlog, in sicer 91 vlog za sklop A, kjer so upravičenci kmetijska gospodarstva, ki so pridobila certifikat za upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti) in 19 vlog za sklop B, kjer so upravičenci pravne osebe, ki so pridobile certifikat za vsaj tri kmetijska gospodarstva za upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti.

Agencija je izdala odločbe za sklop A, s katerimi je 70 upravičencem odobrila 32.190 evrov. »Vlagatelj je do podpore upravičen po vložitvi upravičenega zahtevka za izplačilo v obliki pavšalnega plačila za posamezno koledarsko leto na podlagi enega zahtevka za izplačilo sredstev, ki se vloži v naslednjem koledarskem letu za preteklo leto. Vlagatelj vlaga zahtevke za izplačilo sredstev v skladu s časovno dinamiko, ki je določena v odločbi in skladno z opredeljeno višino sredstev posameznega zahtevka za izplačilo,« razlagajo na Agenciji.

V juliju bo sledila tudi izdaja odločb vlagateljem, ki so kandidirali za sklop B.

(Visited 153 times, 1 visits today)
Close