Kaj za leto 2021 pripravlja kmetijsko ministrstvo

7 januarja, 2021

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je predstavilo svoje načrte za letošnje leto, ki bo zelo zahtevno.

Samo Kranjec

V letu 2020 so bile v ospredju aktivnosti, vezane na pripravo predpisov, ukrepov in drugih nalog glede pomoči in reševanja sektorjev zaradi epidemije covid-19 (protikorona ukrepi, interventni zakoni, obveščanje in informiranje, prilagajanje dela organov zaradi ukrepov Covid in tako naprej). »Pomembne in naporne aktivnosti ministrstva v minulem letu so bile tudi na področju reforme Skupne kmetijske politike. V začetku lanskega leta je bil sprejet temeljni strateški okvir načrtovanja kmetijske politike od 2021 naprej »Resolucija o nacionalnem programu o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva Naša hrana, podeželje in naravni viri od leta 2021«. V Državnem zboru so bile sprejete tri spremembe zakonov (o divjadi in lovstvu, o dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov ter o zaščiti živali),« pravijo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP).

Priprava zakonov in drugih predpisov

Intenzivno delo proti koncu lanskega leta je bilo na MKGP usmerjeno v pripravo zakonov in drugih predpisov. V decembru je bil v Državnem zboru sprejet Zakon o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih, na vladi pa sta bila sprejeta zakona o zagotavljanju zemljišč za izvajanje izobraževalnih ter raziskovalnih in razvojnih dejavnosti s področja kmetijstva in gozdarstva in o nagradi Zlata čebela, ki sta poslana v DZ po rednem postopku za sprejem v letu 2021. Izjemno hitro je bil pripravljen in sprejet odlok za pomoč prašičerejskemu sektorju in posledično izplačilo v začetku decembra; prav tako je bilo izplačilo tudi za govedorejski sektor kot sektor v težavah ter pomoč za rejce drobnice in pomoč zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina. MKGP je od avgusta koordiniralo tudi nacionalni projekt postavitve božičnih dreves v Vatikanu in tamkajšnjih uradih.

Sprejem predpisov in dokumentov v letu 2021

Pripravljeni so tudi nekateri drugi predpisi, ki so poslani v medresorsko usklajevanje oz. javno obravnavo, nekatere pa je treba še uskladiti z deležniki. Zato v letu 2021 na MKGP načrtujejo sprejem nekaterih pomembnejših prepisov in dokumentov:

 • sprememba Zakona o kmetijstvu (iztekel se je rok za javno obravnavo, sledi priprava gradiva za sprejem na vladi);
 • sprememba Zakona o kmetijskih zemljiščih (iztekel se je rok za javno obravnavo, sledi priprava gradiva za sprejem na vladi);
 • zakon o zaščiti živali (gre v medresorsko usklajevanje in v javno obravnavo);
 • zakon o agrarnih skupnostih (pripravljen bo v naslednjih dneh);
 • zakon o zadrugah (v naslednjih dneh se zaključi usklajevanje z deležniki);
 • pravilnik glede konoplje (sprejem na vladi v februarju);
 • sledljivost porekla – masne bilance (Pravilnik bo pripravljen v januarju);
 • strateški načrt MKGP – reforma Skupne kmetijske politike (v decembru prejeli več kot 1.300 odzivov; januarja bo opravljen še en strokovni pregled predlogov in nato usklajevanja z deležniki; širšo javno razpravo o celotnem Strateškem načrtu Skupne kmetijske politike (SKP) pa načrtujemo v sredini letošnjega leta);
 • strategija za manj izgub in odpadne hrane (29. 9. 2020 je bila dana v javno razpravo in bo sprejeta v 2021);
 • odprava zaraščanja (sprejetje odloka na eni od naslednjih sej vlade);
 • ponovna uvedba ukrepov za krizno destilacijo in skladiščenje vina pod enakimi pogoji kot lani.

Pomembne aktivnosti

Poleg predpisov in strateških dokumentov, je MKGP konec leta 2020 začelo tudi z drugimi pomembnimi aktivnostmi, ki se bodo zaključile prihodnje leto:

 • zaključil se bo temeljit pregled (forenzika) dela državnega podjetja Slovenski državni gozdovi d.o.o. (SiDG; razpis je bil objavljen 11. novembra);
 • aktivno sodelovanje z deležniki na programu za obnovo in razvoj po Covid-19 se bo nadaljevalo tudi v letu 2021;
 • vzajemni sklad – tveganja (odločitev s strani deležnikov do konca januarja);
 • nadaljevale se bodo aktivnosti z Italijo in Evropsko komisijo na področju širitve območja pridelave Terana tudi na območju italijanskega Krasa.

V novem letu bo poleg sistemskih nalog na MKGP še večja pozornost namenjena predsedovanju Svetu EU, kjer ima Ministrstvo zelo veliko vsebinskih področjih, vezanih na EU politiko in usklajevanja.

Slovenija je letos Evropska gastronomska regija, ki bo pomembno izhodišče za aktivnosti promocije Slovenije in njenega podeželja, kulinarike in drugih posebnosti.

»Ministrstvo bo letošnje leto zaradi posledic krize v kmetijstvu še posebej pohitelo z vsemi izplačili neposrednih plačil, predvidoma bodo izplačana v prvih dveh mesecih leta,« pravijo na MKGP.

Nazaj na kategorijo kmetijstvo-in-gozdarstvo.
(Visited 125 times, 5 visits today)