Kaj prinaša 2021 za boljšo izrabo lesa?

15 januarja, 2021
Samo Kranjec

Pomen lesne industrije bo poudarjen tudi v Slovenski industrijski strategiji 2021–2030. »Strategija do leta 2030 predvideva povečanje domače predelave hlodovine na 3 milijone m3 letno, 30 % delež lesa v vseh novih javnih stavbah, povečanje števila zaposlenih v panogah, povezanih z lesom, in povečanje prodajne realizacije lesne industrije na 2,5 milijarde evrov letno. Spodbujanje domače predelave lesa, proizvodnje lesnih proizvodov, gradnje lesenih stavb in naložb v lesni industriji pa je omenjeno tudi v Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do 2050,« razlagajo na MGRT.

Na MGRT si prizadevajo za spremembo Uredbe o zelenem javnem naročanju, ki jo želijo nadgraditi na način, da bo:

– tudi za stavbe splošnega družbenega pomena obvezna vgradnja najmanj 30 % lesa v celotni prostornini vgrajenih materialov,

– v protihrupnih cestnih ograjah delež lesa ali lesnih tvoriv znašal najmanj 80 % prostornine uporabljenih materialov,

– v stavbnem pohištvu delež lesa ali lesnih tvoriv znašal najmanj 80 % prostornine vgrajenih materialov (brez stekla in stavbnega okovja).

 

 

Članek je v celoti objavljen v reviji Eko dežela Gospodarstvo 2020/2021.

Nazaj na kategorijo kmetijstvo-in-gozdarstvo.
(Visited 46 times, 1 visits today)