Avtor Andreja Šalamun 2:39 pop GOSPODARSTVO

Z novo uredbo o skladiščenju trdnih odpadkov do večje varnosti

Vlada je v četrtek, 29. avgusta, izdala Uredbo o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem. Z njeno pomočjo želijo preprečevati onesnaženje okolja pri skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem in pri izrednih dogodkih.

Kot pojasnjujejo na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP), uredba določa zahteve za skladišča, v katerih se na prostem skladiščijo trdni gorljivi odpadki (nad 200 m3), pogoje za skladiščenje takih odpadkov v teh skladiščih ter ukrepe varstva pred požarom. »Ureditve skladiščenja so določene z izhodiščem, da skladišča trdnih gorljivih odpadkov lahko predstavljajo nevarnost za onesnaženje okolja, predvsem voda in tal, in sicer tudi v primeru izrednih dogodkov v skladiščih, kot so na primer požari, kar so potrdili primeri v preteklosti,« ugotavljajo na omenjenem ministrstvu.

Kaj vse uvrščamo med trdne gorljive odpadke? Odpadno plastiko, odpadno gumo (razen izrabljenih gum iz predpisa, ki ureja ravnanje z izrabljenimi gumami), odpadni papir, odpadni les, odpadni tekstil ali mešanico teh odpadkov, trdne odpadke, ki vsebujejo plastiko, gumo, papir, les ali tekstil ali druge gorljive odpadne materiale, ter trdno gorivo iz predpisa, ki ureja predelavo nenevarnih odpadkov v trdno gorivo in njegovo uporabo.

(Visited 146 times, 1 visits today)
Close