Večina obrtnikov in podjetnikov že čuti posledice koronavirusa

9 marca, 2020
Andreja Šalamun
Posledice koronavirusa že čuti gospodarstvo

Kar 80 odstotkov obrtnikov in podjetnikov iz različnih panog iz vse Slovenije že občuti negativne posledice koronavirusa. To je pokazala anketa, ki jo je OZS izvedla med svojimi člani in na katero je odgovorilo 233 vprašanih. Obrtna zbornica Slovenije (OZS) zato poziva vlado, naj nemudoma sprejme potrebne ukrepe za pomoč gospodarstvu. 

Preberite tudi: Vračamo se k naravi

V času bliskovitega tehnološkega napredka, smo začutili veliko odgovornost do družbe in ustvarjanja uporabniku ter zemlji prijaznih rešitev.

Kot pravijo na OZS, upad prometa in naročil čutijo gostinci, hotelirji, cestni in avtobusni prevozniki, postavljavci šotorov, kovinarji, kozmetiki in drugi. Ocenjujejo, da bodo prihodki v prvem polletju upadli za polovico. Zato pozivajo vlado, naj pomaga obrtnikom in podjetnikom, ki so že in ki še bodo v prihodnjih mesecih utrpeli škodo zaradi posledic koronavirusa.

Preberite tudi: Kakovostni izdelki iz etične proizvodnje

Družba illycaffè se predstavlja s trajnostnimi izdelki in prisega na zmanjševanje ogljičnega odtisa vzdolž celotne proizvodne verige.

»Prizadetim naj se začasno ustavi plačevanje davkov in prispevkov, in sicer za čas trajanja izrednih razmer. Poleg tega pa naj breme bolniških nadomestil za delavce, ki bodo zaradi koronavirsa odsotni z dela, že od prvega dneva odsotnosti dalje nosi država in ne delodajalec,« predlaga predsednik OZS Branko Meh.

OZS predlaga tudi dodatne finančne ukrepe, ki bodo podjetjem zagotovili likvidnostna sredstva, potrebna za njihovo poslovanje v času izpada dohodkov zaradi kriznih razmer. »Ukrepe naj vlada sprejme čim prej, saj že gori rdeči alarm,« opozarja Meh.

Občuten padec prometa pri prevoznikih

Na OZS pojasnijo, da je na primer pri nekaterih avtobusnih prevoznikih, ki se dnevno soočajo z odpovedmi že naročenih prevoznih storitev, promet upadel tudi do 95 odstotkov. Zelo verjetno je, da bodo imela zaradi tega podjetja posledice koronavirusa tudi na dolgi rok in da bodo težko pokrila osnovne stroške.

»Dejstvo je, da je treba delavcem, kljub enormnemu upadu dela, zagotoviti plačo in plačati državi dajatve in prispevke. Trenutno se negativni vplivi koronavirusa zaznavajo pri turističnih prevozih, če pa bi prišlo do skrajnejših ukrepov, kot so denimo zapiranje šol, vrtcev ipd., pa lahko pričakujemo  vsesplošno krizo v sektorju prevoza potnikov,« opozarjajo na OZS.

Na krizo opozarjajo tudi gostinci

Kot pravi Robert Grahor, gostinec in hotelir, so dnevni prihodki iz 2.000 evrov padli na 300 do 600 evrov, zato ga skrbi, kako naj zagotovi plačo za 25 zaposlenih. Doda, da takšne krize v 45 letih svojega delovanja ne pomnijo. OZS prosi, naj jim nekako pomaga, naj se sestane z novo vlado, ki da naj morda preloži plačevanje davščin in prispevkov ali morda celo razmisli o začasni oprostitvi.

 

Nazaj na kategorijo gospodarstvo.
(Visited 274 times, 1 visits today)