10:24 dop GOSPODARSTVO

Prvih 18 zmagovalcev zelene preobrazbe to so Green Star podjetja

Slovenija je danes dobila prvih 18 zmagovalcev zelene preobrazbe, ki so za svoj prispevek in napredek na poti zelene preobrazbe pridobili certifikat Green Star.

Prejemniki certifkata Green Star za leto 2021 so A1 Slovenija, Britansko-slovenska gospodarska zbornica, BTC, Crowe BSF, EES Sistemi, Elan, Eles, Gorenje, del skupine Hisense Europe, Intersport ISI, Jelovica, Lidl Slovenija, Lumar IG, Merkur trgovina, Merck Sharp & Dohme, M Sora, Nova KBM, Slovenski državni holding in Telprom.

Green Star je prvi certifikat za uvajanje trajnostnih načel v poslovanje in podnebno ukrepanje v Sloveniji, ki kaže, kje na poti zelene preobrazbe se posamezno podjetje nahaja. “Osnova za izdajo certifikata Green Star je ESG-ocena Green Star na področju trajnostnega poslovanja in podnebnega ukrepanja, ki temelji na mednarodnih okvirjih in standardih za trajnostno poročanje ter EU-zakonodaji,” pojasnijo na CER partnerstvu za trajnostno preobrazbo.

Ocenjuje vpliv dejavnikov upravljanja, okolja ter družbe na podjetje in odtis ter vpliv podjetja na okolje, podnebje in družbo. Tako lahko podjetja med drugim uvidijo, kako ambiciozni so njihovi zastavljeni cilji in ali delujejo skladno z ukrepi in aktivnostmi s cilji zapolnjevanja vrzeli do podnebne nevtralnosti.

Kaj je skupno prejemnikom certifikata Green Star?

Za prejemnike certifikata, kot pravijo v CER Slovenija, velja, da so proaktivni, ambiciozni, konkretni in transparentni na poti zelene preobrazbe. “To so podjetja, ki izboljšujejo odnos do okolja in pozitivno vplivajo na ljudi, njihovo zdravje in dobro počutje. S svojimi aktivnostmi bistveno prispevajo k nacionalnim, evropskim in globalnim ciljem trajnosti in podnebne nevtralnosti. So podjetja, ki si zaslužijo priznanje in večji ugled, saj z dobrim zgledom vodijo uspešno zeleno preobrazbo slovenskega gospodarstva.”

Med prvimi prejemniki certifikata so tako velika podjetja, ki imajo domače in tuje lastnike ter slovenski MSP. “Čeprav so med njimi bistvene razlike kje na poti zelene preobrazbe se nahajajo, smo z rezultati lahko objektivno zadovoljni, saj ta podjetja koncepte trajnosti konkretno vključujejo v jedra svojih poslovanj,” še povedo v CER in dodajo, da prvi rezultati hrabrijo, da bo tudi slovensko gospodarstvo kos zahtevani zeleni preobrazbi in doseganju podnebno nevtralnega gospodarstva in družbe.

  • V več kot 2/3 teh podjetij je odgovornost za uspešno zeleno preobrazbo zaupana najvišjemu vodstvu v podjetjih.
  • Skoraj vsa podjetja se strinjajo, da mora odločanje o trajnostnih in podnebnih strategijah temeljiti na osnovi podatkov. Skoraj 2/3 jih redno meri svoj ogljični odtis, v obsegu 1 in 2, med njimi pa so tudi taka, ki so uspešno implementirala merjenja emisij obsega 3.
  • Ta podjetja so, v več kot polovici primerov, transparentna v komuniciranju svojih trajnostnih in podnebnih dosežkov v obliki trajnostnih poročil.
  • Za 4 od 5 podjetij pa je ključno vključevanje partnerjev v izboljšanje učinkovitosti zelenega prehoda.

Več o današnji konferenci pa tule.

(Visited 129 times, 2 visits today)
Close