Naravne ujme močno vplivajo na poslovanje gozdarjev

10 septembra, 2019
Andreja Šalamun

Vedno bolj muhasta narava vpliva na ponudbo lesa, in ker so zaradi ujm najbolj prizadeti iglavci, ki imajo zato pri sanacijski sečnji prednost, na trgu primanjkuje lesa listavcev

 

Zaradi nepredvidljive narave, vetrolomov, žledolomov in drugih ujm, tudi v sosednjih državah, je trenutno na trgu zelo veliko okroglega lesa. Zaradi tega so od začetka leta do danes cene gozdno lesnih sortimentov občutno padle, kar pomembno vpliva na poslovanje gospodarskih družb v letu 2019.

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so prepričani, da je slovenska gozdarska panoga primerljiva z ostalimi srednjeevropskimi, ki delujejo v alpskem prostoru. Glavi problem pa po njihovem mnenju predstavlja majhna in razdrobljena gozdna posest in več kot 480.000 lastnikov oziroma solastnikov gozdov, ki se, za razliko od prakse npr. v sosednji Avstriji, poslovno ne povezujejo. »To zmanjšuje konkurenčnost panoge in zmanjšuje donose,« trdijo.

Celoten članek lahko preberete v reviji Eko dežela Gozd in les 2019.

(Visited 35 times, 1 visits today)