Največji napredek prinaša digitalizacija

10 septembra, 2019
Samo Kranjec

Optimizacija gozdno-lesne verige poteka s pomočjo prenosa podatkov med kupcem surovine, lastnikom gozda do upravljavca stroja.

Tehnološki razvoj v gozdarstvu ni tako intenziven kot v industrijskih panogah. Poleg razvoja strojne sečnje se v zadnjem času veliko vlaga v digitalizacijo, s čimer se dviguje produktivnost dela ter izboljšuje zadovoljevanje potreb kupcev in sledljivost lesa od gozda do primarne predelave.

Večina sečnje v slovenskih gozdovih poteka na tradicionalen način – s pomočjo motorne žage, spravilo lesa pa s traktorji, v ekstremnih naklonih pa s pomočjo žičnega žerjava – tako imenovanimi gozdarskimi žičnicami. Delež strojne sečnje znaša 20 odstotkov. V gozdarstvu gre tehnološki razvoj predvsem v smeri optimizacije delovnih procesov od sečnje do spravila in prevoza lesa do končnega uporabnika, kjer ima ključno vlogo digitalizacija.

Celoten članek si lahko preberete v reviji Eko dežela Gozd in les 2019.

Nazaj na kategorijo gospodarstvo.
(Visited 80 times, 1 visits today)