Na ravni EU določen paket za ukrepanje proti koronavirusu

10 aprila, 2020
Samo Kranjec

Na ravni EU določen paket za ukrepanje proti koronavirusu. Finančni ministri EU so na včerajšnjem nadaljevanju avdiovideo konference dosegli dogovor o kratkoročnih ukrepih za blažitev posledic epidemije koronavirusa.

»Članice območja evra bodo lahko v času te krize v okviru t. i. pandemične krizne podpore, ki bo temeljila na previdnostni posojilni liniji Evropskega mehanizma za stabilnost (EMS), črpale sredstva za blažitev posledic epidemije. Vzpostavil se bo nov mehanizem SURE, nove garancijske sheme EIB, sproščena so fiskalna pravila in pravila državnih pomoči, prav tako delamo naprej na srednjeročnih ukrepih,« poročajo z Ministrstva za finance.

Tudi posojila Evropskega mehanizma za stabilnost

Na včerajšnjem nadaljevanju zasedanja, ki se je začelo v torek, so se zato dogovorili, da bodo že predstavljenim ukrepom na ravni Evropske investicijske banke (EIB) in Evropske komisije, ki so usmerjeni v podporo podjetjem (predvsem malim in srednjim) ter delavcem, dodali še možnost črpanja posojil pri EMS za podporo domačemu financiranju ukrepov, strogo povezanih z epidemijo COVID-19. Članice območja evra bodo lahko za ta posojila zaprosila v času te krize, vsaki državi pa bodo na voljo posojila v višini približno 2 % njenega BDP.

»Po preteku te linije se bo treba vrniti nazaj v normalno stanje in spoštovati že uveljavljena pravila. Kot omenjeno, so se ministri zavzeli tudi za nov kratkoročni instrument SURE, ki bo lahko služil za posojilne linije državam za financiranje shem za ohranitev delovnih mest in zaščito dela. Veliko dela bo vloženega tudi v oblikovanje garancijskih shem z EIB,« razlagajo na Ministrstvu za finance.

Predvidena vzpostavitev začasnega sklada za okrevanje gospodarstva po koronavirusu

Finančni ministri se zavedajo, da je treba že zdaj razmišljati tudi o fazi gospodarskega okrevanja. Med drugim so se dogovorili, da bodo delali na vzpostavitvi začasnega sklada za okrevanje gospodarstva, na podlagi EU proračuna in programov skladno z načeli solidarnosti in prioritetami. V okviru razprav o pravnih in praktičnih vidikih takega sklada bodo naslovili tudi primerno financiranje, saj bo sklad ciljno usmerjen in bo začasne narave.

Pomembno vlogo pri spodbujanju okrevanja bo igral tudi večletni finančni okvir za obdobje 2021-2027, saj se bodo nemudoma začeli posvečati tudi srednjeročnim strategijam in financiranju prehoda v normalno stanje delovanja držav.

Andrej Šircelj: »Sprejeti dogovor korak v pravo smer«

»Sprejeti dogovor predstavlja korak v pravo smer, imamo kar nekaj kratkoročnih novih mehanizmov (EIB, ESM, SURE, sklad za okrevanje). Vzpostavili smo smer za srednjeročno okrevanje in pokazali, da združeni zmoremo. Imamo seveda različne poglede, a na koncu se je izkazalo, da znamo stopiti skupaj in poiskati kompromisne rešitve ter delati na njih še naprej. Prepričan sem, da bo to okrepilo zaupanje v EU in njen položaj v svetu,« je rezultat zasedanja o ukrepih proti koronavirusu komentiral finančni minister Andrej Šircelj.


Spremljajte koronavirus tudi na LUPA PORTALU.

Nazaj na kategorijo gospodarstvo.
(Visited 96 times, 1 visits today)