Evropska komisija bo državam pomagala z instrumentom SURE, sredstvi skladov in proračunom

3 aprila, 2020
Samo Kranjec
Evropska komisija bo državam pomagala z instrumentom SURE, sredstvi skladov in proračunom

Evropska komisija vzpostavlja široko paleto instrumentov za pomoč zaposlenim, podjetjem, kmetom in ribičem v boju s koronavirusom in posledicami, ki jih prinaša.

»Evropska komisija je predlagala vzpostavitev 100 milijard evrov težkega solidarnostnega instrumenta SURE, ki bo delavcem v državah članicah EU pomagal ohraniti dohodke, podjetjem pa omogočal, da preživijo. Financiral bo, denimo, sheme skrajšanega delovnega časa, ko delavci delajo manj, izgubljen dohodek pa jim vsaj delno povrne država,« poročajo s Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji. Komisija se je tudi zavzela za preusmeritev vseh razpoložljivih sredstev iz strukturnih skladov v odziv na izbruh koronavirusa. 

 

Posojila na osnovi jamstev države

Instrument SURE bo zagotovil posojila v višini do 100 milijard evrov za države, ki jih potrebujejo za podporo prihodkov delavcev in pomoč podjetjem, da obdržijo zaposlene. To bo ljudem omogočilo, da še naprej plačujejo najemnine, račune in kupujejo hrano ter pripomorejo k stabilnosti gospodarstva.

Posojila bodo temeljila na jamstvih, ki jih zagotovijo države članice, in bodo namenjena tja, kjer so najbolj potrebna. Izkoristile jih bodo lahko vse države članice, vendar bodo zlasti pomembna za najbolj prizadete države.

Instrument SURE bo podpiral sheme skrajšanega delovnega časa in podobne ukrepe za pomoč državam članicam pri zaščiti delovnih mest ter zaposlenih in samozaposlenih pred odpuščanjem in izgubo dohodka. Podjetja bodo lahko začasno zmanjšala število delovnih ur ali začasno prekinila delo, hkrati pa od države prejela dohodkovno podporo za neopravljene ure. Samozaposlene osebe bodo prejele nadomestilo za trenutne izredne razmere.

 

Podpora tudi za kmete in ribiče

Podporo bodo iz sedanjega proračuna EU prejeli tudi kmetje in ribiči. Za ribištvo bo tako kot pri strukturnih skladih prožnejša postala tudi uporaba Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, zaradi česar bodo države članice lahko zagotovile podporo sektorju. Za kmetijstvo bo Komisija kmalu predlagala vrsto ukrepov in prožnosti, da bodo upravičenci lahko prejeli potrebno pomoč na podlagi skupne kmetijske politike, kot na primer podaljšanje rokov, povišanje predplačil za neposredna plačila ter preglede na kraju samem.

Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim pa si bo za zmanjšanje tveganja okužb med drugim prizadeval za uvedbo elektronskih bonov, pa tudi možnost nakupa zaščitne opreme za tiste, ki zagotavljajo pomoč.

 

Sredstva iz skladov kohezijske politike

Zaščiti evropskega gospodarstva in ljudi z vsemi razpoložljivimi sredstvi bo namenjena tudi preusmeritev vseh sredstev kohezijske politike v boj proti izrednim razmeram. Tako bo ves nerazporejeni denar iz treh skladov kohezijske politike, tj. Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada in Kohezijskega sklada, namenjen odpravljanju učinkov krize na področju javnega zdravja. Za prerazporeditev sredstev tja, kjer so najbolj nujno potrebna, bo omogočen prenos med skladi ter med kategorijami regij in cilji politik. Upravljanje bo poenostavljeno, prav tako bodo odpravljene zahteve glede sofinanciranja, saj države članice že uporabljajo vsa sredstva za boj proti krizi.

 

Za zdravje tudi sredstva iz proračuna EU

EU predlaga, da se za zadovoljevanje potreb evropskih sistemov zdravstvenega varstva uporabijo vsa preostala sredstva iz letošnjega proračuna. Instrument za zagotavljanje nujne pomoči bo prejel 3 milijarde evrov, od katerih bo 300 milijonov evrov dodeljenih za skupno zalogo opreme v okviru rescEU. Najpomembnejša prednostna naloga bosta obvladovanje krize na področju javnega zdravja ter zagotavljanje ključne opreme in zalog, drugi poudarek pa povečati prizadevanja v zvezi s testiranji. V skladu s predlogom bi bilo Komisiji omogočeno tudi neposredno javno naročanje v imenu držav članic.

 


Nazaj na kategorijo GOSPODARSTVO.

Nazaj na kategorijo gospodarstvo.
(Visited 16 times, 1 visits today)