EU bo koncept pametnih vasi podpirala tudi finančno

10 septembra, 2019
Andreja Šalamun
Foto: Pixabay

Čeprav bo za razvoj podeželja v prihajajoči finančni perspektivi manj denarja kot v sedanji, bo digitalizaciji podeželja in e-storitvam namenjeno precej pozornosti.

Medtem ko je bilo v obstoječem programskem obdobju, ki se izteče leta 2020, zgolj v programu razvoja podeželja za razvoj podeželskih območij Slovenije namenjenih 1,1 milijarde evrov, bo v novi finančni perspektivi, od leta 2021 do 2027, na voljo manj denarja. Se bo pa precejšen poudarek dajalo vsebinam, ki sodijo v koncept pametnih vasi.

Za razvoj konceptov v okviru pametnega podeželja je Slovenija v obstoječem programskem obdobju sredstva namenjala izgradnji širokopasovnih omrežij na podeželju, spodbujanju socialne vključenosti, zmanjšanju revščine in gospodarskemu razvoju podeželskih območij ter razvoju kmetij in podjetij. Tako je bilo na primer izgradnji širokopasovnih omrežij na podeželju namenjenih 56 milijonov evrov, več kot 90 milijonov evrov je bilo na voljo za spodbujanje socialne vključenosti ter 123 milijonov evrov za razvoj kmetij in podjetij.

Tudi v naslednjem programskem obdobju bosta Evropa in Slovenija pomemben poudarek dala t. i. konceptu pametnih vasi. Podpirajo se vsebine, kot so e-pismenost, dostop do e-zdravja in drugih osnovnih storitev, inovativne rešitve za okoljska vprašanja, krožno gospodarstvo pri kmetijskih odpadkih, promocija lokalnih proizvodov, ki jih podpira tehnologija in informacijsko-komunikacijska tehnologija, ter izvajanje in koriščenje vseh prednosti kmetijsko-živilskih projektov pametne specializacije, turizma, kulturnih dejavnosti itd.

Celoten članek je objavljen v reviji Eko dežela Pametno podeželje 2019.

Nazaj na kategorijo gospodarstvo.
(Visited 63 times, 1 visits today)