7:51 dop GOSPODARSTVO

Do energetske neodvisnosti z izrazitimi omejitvami porabe

Četudi ruske oblasti zagotavljajo, da gre za posledice tehničnih težav, je večina evropskih voditeljev mnenja, da je zmanjšana dobava odgovor Rusije na sankcije Zahoda.

Evropa se sooča z velikim pomanjkanjem plina. Evropski voditelji se zato strinjajo, da bo treba v prihodnje sprejeti ukrepe za zmanjšanje porabe, da se zagotovi zanesljiva oskrba s plinom.

Tako nameravajo spodbujati zmanjšanje porabe plina v državah članicah, do marca prihodnje leto pa računajo na ta način zmanjšati njegovo porabo za 15 %.

Bo 15 % manjša poraba sploh dovolj?

Osnovni namen ukrepov EU je zagotoviti zadostne količine plina in se izogniti večjim izpadom, dogovor pa je bil potrjen s številnimi izjemami in omejitvami za določene države. Iz načrta so trenutno izvzeta otoška območja, kot so Irska, Malta in Ciper, saj njihova omrežja niso povezana s širšim energetskim trgom EU. Podoben primer je tudi Španija, ki ima zelo omejene izvozne zmogljivosti, hkrati pa ni odvisna od ruskega plina.

Trenutno so države članice v splošnem uspele zmanjšati porabo plina za 5 %, nekateri strokovnjaki pa menijo, da tudi 15 % ne bo dovolj za nadomestitev vrzeli v naravnih virih.

(Visited 75 times, 1 visits today)
Close