Velenjska občina ne želi dodatnega onesnaževanja zaradi sosežiga

12 junija, 2020
Andreja Šalamun

Velenjska občina ne želi dodatnega onesnaževanja zaradi sosežiga

»Opredelitev do projekta sosežiga alternativnega goriva (SRF) v Termoelektrarni Šoštanj (TEŠ) bomo sprejeli le na podlagi strokovnih analiz, preverjenih dejstev in večinskega mnenja občank in občanov,« pravijo na občini Velenje. Po končanih študijah pričakujejo javne predstavitve, na katerih bo možno aktivno sodelovanje zainteresirane javnosti, pričakujejo pa tudi predstavitev študij na seji mestnega sveta. Poudarijo, da dodatnega onesnaževanja okolja ne bodo dovolili.

Nedavno so se predstavniki družb Holding Slovenske elektrarne (HSE) in Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ) sestali na sestanku s predstavniki mestne občine Velenje, občine Šmartno ob Paki in občine Šoštanj ter predstavili potek projekta vpeljave sosežiga alternativnega goriva v termoelektrarni.

Generalni direktor TEŠ Viktor Vračar je na sestanku predstavil preliminarne rezultate študije, v kateri so poleg osnovnih merili tudi dodatne kazalnike po avstrijskih parametrih. Simulacijo so izvedli na blokih pet in šest ter v obsegu 15 kilometrov oddaljenosti od elektrarne. Vračar je zatrdil, da naj bi bila emisijska vrednost parametrov ob izhodu v okviru dovoljenih mej tudi ob variaciji slabših vhodnih parametrov. Prav tako naj ne bi bili prekoračeni mejni kriteriji po nobenem kazalniku. Poudaril je, da je odločitev za sosežig alternativnih goriv upravičena ter da je projekt ekonomsko sprejemljiv. Obljublja, da bodo podatke takoj, ko bo analiza zaključena in podatki javno dostopni, predstavili javnosti. Poročilo o vplivih na okolje naj bi bilo predvidoma zaključena v nekaj tednih, takrat pa bo TEŠ tudi uradno začela postopek za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja.

Preverili bodo možnosti sosežiga samo v bloku 6

Tako predstavniki okoljskega ministrstva kot občine Šoštanj menijo, da je blok 6 primernejši za sosežig kot blok 5. Blok 6 ima namreč nameščene sodobnejše filtre in čistilne sisteme. V HSE in TEŠ obljubljajo, da bodo preverili tehnične in druge izvedbene možnosti sosežiga samo v bloku 6.

Agencija RS za okolje je konec marca določila, da mora TEŠ izvesti presojo vplivov na okolje, zagotoviti spremembo okoljevarstvenega dovoljenja in pridobiti okoljevarstveno soglasje.

Nazaj na kategorijo energetika.
(Visited 39 times, 1 visits today)