11:12 dop ENERGETIKA

EZS: Scenariji bodočega razvoja energetike naj vključujejo jasno sliko finančnih posledic

Scenariji bodočega razvoja slovenske energetike, ki jih vsebuje osnutek Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN), naj vključujejo tudi jasno sliko finančnih posledic tega razvoja, so se strinjali novi člani upravnega odbora (UE) Energetske zbornice Slovenije (EZS) na prvi seji novega mandatnega obdobja. Poudarili so, da je skrajni čas za enoten pogled na prihodnost energetike v Sloveniji.

Potem ko je skupščina Energetske zbornice Slovenije (EZS) julija letos za predsednika EZS za mandatno obdobje 2019-2023 imenovala Marjana Eberlinca, sicer glavnega direktorja družbe Plinovodi, je v četrtek, 3. oktobra 2019, prvič v omenjenem mandatu zasedal upravni odbor (UO) EZS. Na prvi seji v novem mandatnem obdobju so člani govorili o aktualnem dogajanju na področju energetike v Sloveniji in Evropski uniji, predvsem pa o sprejemanju strateških energetskih načrtov v Sloveniji.

Septembra objavljen dopolnjen osnutek Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) mora za obdobje do leta 2030 in s pogledom do leta 2040 določiti cilje, politike in ukrepe na petih razsežnostih energetske unije: razogljičenje (emisije toplogrednih plinov in obnovljivi viri energije – OVE), energetska učinkovitost, energetska varnost, notranji trg ter raziskave, inovacije in konkurenčnost. Člani UO EZS so se strinjali, da gre za pomemben dokument, s katerim si bo Slovenija določila nacionalne energetske in podnebne cilje in ukrepe. Izpostavili so pomen prehoda na nizkoogljično družbo, vendar so hkrati poudarili tudi njegov širši vidik – prehod bo namreč zahteval ogromna finančna sredstva. »Pomembno je,« se strinjajo v EZS, »da scenariji bodočega razvoja vključujejo tudi jasno sliko finančnih posledic«. Poudarili so, da je skrajni čas, da v Sloveniji dobimo enoten pogled na prihodnost energetike.

Člani UO so uredili tudi formalnosti – na seji so izvolili dva podpredsednika EZS, in sicer Martina Novšaka (direktor GEN energije) ter Stojana Nikolića (direktor HSE), imenovali pa so tudi strokovni svet EZS za oskrbo z energijo, ki bo deloval kot posvetovalno telo v okviru EZS. Člani strokovnega sveta so postali Marjan Eberlinc, Martin Novšak, Stojan Nikolić, Andrej Ribič (predsednik uprave Elektra Ljubljana) in Aleksander Mervar (direktor ELES-a).

(Visited 195 times, 1 visits today)
Close