10:36 dop AKTUALNO

Samooskrba s hrano: v Sloveniji v državni rezervi niti žaklja semen

Aktivisti in somišljeniki Ekoci, ki si prizadevajo za prehransko varnost , samooskrbo in ohranjanje avtohtonih semen, so na posvetu o prehranski varnosti prejšnji mesec podali pobude, da se v državne rezerve uvrstijo semena – brez njih ni hrane.

Kot so poudarili v prvi točki trenutno v Državnih rezervah nimamo niti ene vrečice semen: “Stanje na trgu ni optimistično. Brez lastnih semen ni samooskrbe.”

24. 10. 2022 so podali ponovno pobudo za uvrstitev semen v državne rezerve na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter na Ministrstvo za gospodarstvo, kot skrbnika državnih rezerv ter da država zagotovi v rezervah tudi dovolj hrane za ljudi in krme za živali za čas morebitnih nepredvidenih sprememb.

Iz Državnih blagovnih rezerv so nam potrdili, da Zavod republike Slovenije za blagovne rezerve v svojih zalogah ne skladišči semen namenjenih za setveno uporabo, ob tem pa dodali, da Zavod še nikoli ni skladiščil semen za setveno uporabo. “Vsekakor bi bilo v bodoče to dobrodošlo,” so še dodali.

Kako bo torej s predlogom in bodočo rezervo semen?

Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano je, kot povedo, pregledalo obstoječi nabor blaga v blagovnih rezervah za področje živil v sedanjem programu in se strinja z vrstami in količinami živil za nov predlog Petletnega programa oblikovanja državnih rezerv za obdobje od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2028.

“Glede predloga za vključitev semena nekaterih kmetijskih rastlin v blagovne rezerve MKGP skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Zavodom RS za blagovne rezerve išče ustrezne rešitve ter možnosti za morebitno vključitev semen v predlog novega petletnega programa,” so nam še odgovorili.

(Visited 682 times, 2 visits today)
Close