10:32 dop AKTUALNO

Pobuda za čimprejšnjo ozelenitev Krasa – s semenskimi kroglicami

Včeraj so Ekoci – Eko civilna iniciativa Slovenije, Združenje za trajnostno prihodnost. preds. Irena Rotar, Oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen, Mateja Rotar, Mednarodni center za samooskrbo in Mednarodni center za ekoremediacije – prof. ddr. Ana Vovk, Sanja Lončar in Nataša Žagar, predsednici društva Ognjič in Samooskrbni.net, Amarant, ekološka pridelava semen, Fanči Perdih, Ajda Vrzdenec, častna predsednica, Meta Vrhunc in ostali somišljeniki na MKGP poslali a čim prejšnjo ozelenitev Krasa s semenskimi kroglicami, ki bi jih posejali z droni in helikopterji.

Takole so zapisali v pobudi za ozelenitev: “Na vas se obračamo s prošnjo za preučitev pobude in predlogov, ki smo jih pripravili s strokovnjaki različnih področij, kako vam lahko pomagamo z naprednimi znanji in aktivnostmi pri čimprejšnji ozelenitvi Krasa po požaru s pričetkom pred jesenskim dežjem.”

Somišljenike Ekoci – eko civilna iniciativa Slovenije, Samooskrbni.net, gibanja Oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen in člane številnih združenj in društev namreč skrbi, da bodo administrativni postopki kot podlaga za ozelenitev Krasa trajali predolgo. Menijo, da je nujno takoj pomagati naravi, da si ustvari vsaj podrast – da ne bi burja odnesla dodatne prsti iz Krasa in da preprečimo erozijo.

Kako deluje ozelenitev s semenskimi kroglicami?

Obstajajo enostavni postopki aktiviranja rasti rastlin, ki vzpostavijo podrast in tako varujejo prst pred izsušitvijo in povečajo biodiverziteto – s pomočjo semenskih kroglic, ki bi jih odvrgli z droni ali helikopterji iz zraka.

Semenske kroglice bi, kot pravijo v pobudi, napolnili s semeni avtohtonih kraških rastlin kot so smilj, šetraj, storžki borovcev, ruj, tatarska ajda, sibirsko žito, mešanice kraških trav, grmovnic, brina in ostalih avtohtonih semen.

“Podrast bi bila osnova za biodiverzitetno obogatitev naravnega okolja tudi za ustvarjanje užitnega prehranskega vrta »forest garden« gozdnega vrta, ki se v tujini zelo uvajajo, saj se zavedajo prehranske (ne) varnosti ) in pomena biodiverzitete.
Zavedamo se namreč, da bo fizično pogozdovanje dolgotrajno, vzdrževanje pogozdovalnih rastlin težko, zaradi neaktiviranih bojnih sredstev in težje dostopnosti na nekaterih območjih tudi zelo oteženo, skrb za sadilke pa zelo zahtevno. Velik je problem divjih prašičev , ki so ostali na pogorišču in uničujejo še tisto nekaj podrasti kar je ostalo, zato predlagamo rešitev kjer bi lahko za izdelovanje semenskih kroglic aktivirali tudi civilno prebivalstvo, ki sedaj želi pogozdovati,” pojasnjujejo.

Fazni pristop sanacije Krasa?

Predlagajo, da se pri sanaciji Krasa vključi razmislek, katere površine je treba ponovno pogozditi, katere pa nameniti za povečanje prehranske varnosti, kot so užitni gozdni vrtovi, vključitev odpornih rastlin sadja, pridelave zelišč in zdravilnih rastlin, ki bi lahko na tem področju zagotovila samooskrbo. Tu vidijo tudi tržno priložnost za razglasitev Slovenije kot “eko cone” Evrope, ki že sedaj slovi z nadstandardom v Evropi naravnimi habitati Natura 2000, gozdovi in sonaravno pridelavo s Kraškim, tako velikim užitnim gozdnim vrtom pa še pridobi dodatno prednost in večjo prehransko varnost za svoje prebivalce.

Predlagajo fazni pristop in navajajo tudi korake

  1. Država; Ministrstvo – ustanovi komisijo za preučitev stanja, popisovalcev Zavod za gozdove, Zavod za varstvo narave, (kar že poteka).
  2. Angažiramo ljudstvo – vzpodbudimo aktivno državljanstvo, kot so nevladniki, okoljevarstveniki, strokovnjaki, družine z otroci, študenti in dijaki, nezaposleni, se povežemo z zavodi, ki izvajajo socialne aktivacije, z inštituti, ki izvajajo izobraževanja za javnost, da skupaj pristopimo k izdelavi semenskih kroglic »seeds bombs«
  3. Kratka razlaga izdelave semenskih kroglic: vsebujejo dve tretjini humusa in eno tretjino ilovice ter semena ter vodo, oblikovano v kroglico v obliki cmoka z dodanimi avtohtonim rastlinami trav, zdravilnih rastlin, kraškega šetraja, sivke morda za tatrske ajde, sibirskega žita, avtohtonih trajnih mešanic, morda grmovnicami, rujem, olivami. Semenske kroglice, bi oblikovali s semeni rastlin, ki dobro premagujejo sušo in hitro rastejo, ustvarijo podrast in preprečijo nadaljnjo odnašanje prsti. Predlagajo, da dobre prakse iz tujine pogledate v videih, ki so jih tudi vključili s povezavami, npr. TOLE.
  4. Ko so semenske kroglice narejene, angažiramo drone ali helikopterje, ki razmečejo semenske kroglice za ozelenitev.
  5. Vzdrževanje Krasa se nato nadaljuje z permakulturnimi pristopi, ki zagotavljajo heterogenost in vračajo divjino za krepitev biodiverzitete. S permakulturnimi pristopi bi vnašali poleg klasičnega gozda, za katerega je potrebno ugotoviti za katera področja je primerna, še elemente jedilnih gozdov, s tem bi prispevali k dvigu samooskrbe v Sloveniji ter vračali ogljik v prst. S posaditvijo zdravilnih rastlin bi poskrbeli za ohranitev prsti , za zdravje prsti , poskrbeli za večjo samooskrbo s čaji ter trajnih žit, kjer teren to omogoča, kot so sibirsko žito, tatarska ajda ipd..
  6. Z varovanjem okolja in s krepitvijo biodiverzitete ter z ustvarjanjem užitnih prehranskih vrtov (Forest garden) bi najhitreje prispevali k obnovi Krasa. Primer takšnega pristopa poznamo marsikje po svetu.
  7. V nadaljevanju predlagajo, da se v načrtovanje vključijo nova znanja. Danes govorimo o modro-zeleni infrastrukturi, to je kombinirana raba rastlin in vode.
  8. Predlagajo, da se kmetovalcem predlaga tudi uvrstitev biodinamične metode za upravljanje z zemljišči in tlemi, ki jih na slovenskih tleh uveljavljajo mnogi kmetje, in priporočajo napredni strokovnjaki , najbolj znana je večkrat evropsko nagrajen kmetija Černelič.

Več na ekoci.si

(Visited 3.867 times, 3 visits today)
Close