7:23 dop AKTUALNO

Hrup je grožnja za javno zdravje – bo EU sprejela nove omejitve?

Evropska komisija je objavila poročilo o izvajanju direktive o okoljskem hrupu, v katerem poziva k odločnejšemu ukrepanju za zmanjšanje škodljivega onesnaževanja s hrupom.

Poročilo vsebuje sistematično oceno ravni hrupa in opisuje ukrepe, sprejete za obvladovanje hrupa v državah članicah od leta 2017.

Hrup je po onesnaženosti zraka druga največja nevarnost za zdravje okolja v Evropi, saj je več kot 100 milijonov državljanov ali 20 % prebivalstva EU izpostavljenih prekomernim ravnem hrupa. Hrup je grožnja za javno zdravje, saj povečuje raven stresa, moti spanec, vpliva na učne sposobnosti in celo prispeva h kapi in boleznim srca.

Prometni sektorji

Največ hrupa povzročajo cestni, železniški in zračni promet. Komisija opozarja, da je treba obseg in intenzivnost ukrepov povečati, če želimo doseči cilj iz akcijskega načrta za ničelno onesnaževanje, po katerem naj bi do leta 2030 zmanjšali število ljudi, prizadetih zaradi hrupa v prometu, za 30 %.

V poročilu so opisani tudi pristopi za prometne sektorje, ki so glavni povzročitelji hrupa. Za celostno reševanje problematike je po mnenju Komisije potrebno ukrepanje na različnih ravneh, od izvajanja ustrezne politike nacionalnih organov do uvajanja inovativnih načinov prevoza.

(Visited 75 times, 2 visits today)
Close