Avtor BR; foto: adobestock 7:51 dop AKTUALNO

Fitofarmacevtska sredstva v Sloveniji: Lani v prodaji prek 18 ton glifosata

Na devetem mestu med najpogostejšimi aktivnimi snovmi v FFS, ki so bile dane na trg v Sloveniji v letu 2021, je glifosat v obliki amonijeve soli. Na trg je bilo danih več kot 18 ton te aktivne snovi.

Aktivna snov glifosat je v fitofarmacevtskih sredstvih v različnih oblikah kot glifosat, glifosat v obliki amonijeve soli, glifosat v obliki izopropilamino soli in glifosat v obliki kalijeve soli. Vsi so herbicidi, ki se uporabljajo za zatiranje neželenih rastlin oz. plevelov.

Preverili smo Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Sloveniji, v katerih je aktivna snov glifosat v obliki amonijeve soli. Ta je v herbicidu Touchdown System 4.

Omenjeni herbicid se uporablja kot sistemični neselektivni herbicid za zatiranje enoletnega in večletnega ozkolistnega ter širokolistnega plevela v sadovnjakih in vinogradih, v žitih pred žetvijo, na strniščih, na nekmetijskih zemljiščih in železniških progah ter za prekinitev vegetacije žit.

Previdnost pri uporabi glifosata

Na embalaži herbicida je zapisano, da se s sredstvom ali njegovo embalažo ne sme onesnaževati voda. Treba je preprečiti onesnaževanje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.  

Pri tretiranju mora uporabnik preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da upošteva predpise s področja varstva voda. S sredstvom se ne sme tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.

Vpliv na zdravje ljudi in okolje

Na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje je zapisano, da vsa FFS, ki vsebujejo glifosat in so registrirana v Sloveniji, pri predvideni uporabi, skladni z navodili za uporabo, ne predstavljajo upoštevanja vrednega tveganja za zdravje potrošnikov, uporabnikov, delavcev, naključno prisotnih in prebivalcev v bližini škropljenih površin.

Zapisano je še, da na podlagi rezultatov monitoringa živil lahko zaključijo, da je izpostavljenost potrošnikov glifosatu preko ostankov v živilih majhna in kar je pomembnejše, ne presega za vplive na zdravje relevantnega sprejemljivega dnevnega vnosa.

Glede na neodvisne mednarodne študije se z navedenim ne strinjajo raziskovalec Anton Komat, gibanje Zdrava družba ter mednarodno društvo za varstvo okolja in narave Alpe Adria Green, ki so pripravili predlog zakona, ki predlaga trajno prepoved proizvodnje, prodaje in uporabe glifosata v Sloveniji.

TULE si lahko preberete nekaj podatkov, kakšen vpliv ima glifosat na zdravje ljudi in okolje in zakaj zbirajo podpise za prepoved pri nas.

Preverite tudi ostala fitofarmacevtska sredstva v Sloveniji in spremljate našo tedensko rubriko aktivnih snovi TULE.

(Visited 210 times, 4 visits today)
Close