Avtor BR; foto: shutterstock.com 7:51 dop OKOLJE

To je 10 najbolj pogostih fitofarmacevtskih sredstev v Sloveniji

Fitofarmacevtska sredstva oz. pesticidi so kemični pripravki, ki vsebujejo različne aktivne snovi, vsakovrstne kemikalije, ki delujejo različno na različne organizme. Cilj je uničenje tarčnega organizma.

Zanimalo nas je, katerih aktivnih snovi v FFS je največ v naši državi. In to je 10 najpogostejših aktivnih snovi v FFS, ki so dane na trg

Iz Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) so nam poslali podatke o prometu aktivnih snovi za leto 2021, saj so podatki za leto 2022 še v obdelavi.

Najpogostejše aktivne snovi v FFS, ki so bile dane na trg v Sloveniji v letu 2021 so:

  1. Žveplo 318.974 kg
  2. Folpet 78.652 kg
  3. Mankozeb 73.241 kg
  4. Glifosat v obliki izopropilamino soli 61.875 kg
  5. S-Metolaklor 34.483 kg
  6. Baker v obliki bakrovega oksiklorida 32.179 kg
  7. Fosetil-Al 26.986 kg
  8. Parafinsko olje 26.715 kg
  9. Glifosat v obliki amonijeve soli 18.870 kg
  10. Kaptan 16.816 kg

Skupno je bilo v letu 2021 dano na trg 913.697 kg aktivnih snovi.

Ob teh podatkih so na UVHVVR še povedali, da so po podatkih Statističnega urada RS količine dejanske rabe občutno manjše od količin, ki se jih da na trg.

V naslednjih tednih bomo te aktivne snovi podrobneje predstavili, zanimalo nas bo predvsem, kakšen vpliv imajo na okolje in zdravje ljudi. Vabljeni k branju naše nove serije #pesticidi vsak torek.

(Visited 55 times, 1 visits today)
Close