10:47 dop AKTUALNO, OBČINE

3 slovenske občine pridobile mednarodni certifikat “Zero waste občina”

Slovenija se lahko pohvali z največ certificiranimi Zero waste občinami v Evropi.

Občine Vrhnika, Log-Dragomer in Borovnica so pridobile mednarodni certifikat “Zero waste občina” z oceno treh zvezdic od petih, ki ga podeljuje Mission Zero Academy.

Evropski certifikat, ki ga v Sloveniji implementirajo Ekologi brez meja, je namenjen spodbujanju in pospeševanju prehoda evropskih mest v družbo brez odpadkov in izvajanju krožnega gospodarstva na lokalni ravni. Omenjene tri občine so se pridružile Bledu in Gorjam, Slovenija pa je tako postala država s trenutno največ certificiranimi občinami.

Zavedajo se pomembnosti zmanjševanja količine odpadkov

Občine Vrhnika, Log-Dragomer in Borovnica so ustanoviteljice JKP Vrhnika, ki je odgovorno za zbiranje komunalnih odpadkov. Ločeno zbiranje poteka že od devetdesetih, ko so med prvimi prepoznali nujo po ohranjanju naravnih virov. Pridružitev evropski zero waste mreži leta 2014 je bila skoraj samoumevna poteza, ki je še bolj poglobila zavedanje o pomembnosti zmanjševanja količin odpadkov ter željo po spremembi potrošniških vzorcev in poslovnih procesov v duhu zero waste.

Z viri občine ravnajo bolje kot od njih zahteva zakonodaja

Revizija, ki so jo prejšnji teden opravili zunanji strokovnjaki iz Hrvaške, Črne gore in Portugalske, je pokazala, da so vse tri občine pri izvajanju aktivnosti za manj odpadkov napredovale, zato so jim podelili tri zvezdice. To pomeni, da občine že zdaj ravnajo z viri mnogo bolje od zahtev zakonodaje, hkrati pa lokalne akterje spodbujajo k sprejemanju lastnih ukrepov zero waste. Te so ob podpori Ekologov brez meja skozi leta še nadgradili.

V vseh treh občinah proizvedejo enkrat manj mešanih komunalnih odpadkov na prebivalca (63 kg) v primerjavi s slovenskim povprečjem (133,6 kg), delež ločeno zbranih frakcij pa je boljši za 9 % (83 %), po podatkih za leto 2021. Dobre rezultate dosegajo s celovitim sistemom zbiranja od vrat do vrat, ki ga dopolnjujejo ekološki otoki, ter ekonomske spodbude za zmanjševanje odpadkov in več recikliranja, npr. akcija ”s KOKOM ceneje”. Občani imajo možnost prevzema brezplačnega kompostnika za individualno ali skupinsko kompostiranje, uporaba pralnih plenic v vseh enotah Vrtca Vrhnika pa poleg okoljskih prinaša še zdravstvene in finančne prednosti.

Borovnica spodbuja ponovno uporabo

“V občini Borovnica smo najbolj ponosni na to, da velika večina občanov s prizadevanji za ponovno uporabo odsluženih predmetov, zmanjšanje količino gospodinjskih odpadkov in njihovim ustreznim ločenim odlaganjem aktivno podpira »zero waste« strategijo. Brez njihove aktivne podpore pridobitev certifikata Zero waste občina, na katerega smo zelo ponosni, ne bi bila mogoča,“ izpostavlja Andrej Klemenc, višji svetovalec za razvoj in razvojne projekte na občini Borovnica. Spodbujanje ponovne uporabe in podaljševanja življenjske dobe predmetov že od leta 2014 uspešno uresničujejo s projektom Depo, v sklopu katerega poleg trgovine z izdelki iz druge roke deluje popravljalnica koles in predelava odpadnih materialov v izdelke z večjo vrednostjo (torbe iz odsluženih jader, peresnice iz delovnih oblačil podjetij itd.).

Obiskovanje JKP Vrhnika pripomore k uspehu

Vključevanje skupnosti z izobraževanjem in sodelovanjem je bistveno za uspeh zero waste strategije. Na območju JKP Vrhnika vsak otrok vsaj trikrat obišče komunalno podjetje v času svojega šolanja in se tako podrobneje seznani s tematiko. Poleg otrok pa jih redno obiskujejo tako domače kot tuje delegacije z namenom ogleda dobrih praks.

Vir: EBM

(Visited 182 times, 3 visits today)
Close