Poudari, da je to izjemnega pomena predvsem na območjih, kjer ni zadrug, ki bi združevale manjše kmetije. Pomembno nalogo pa kmetijska podjetja s kooperanti odigrajo tudi v sektorjih, kjer je samooskrba nizka, na primer na področju prašičjega mesa, zelenjave, žit in sadja.

»Hrana je strateška dobrina, zato je pomembno, da imamo v vseh časih stabilno gospodarstvo, zdrava podjetja in učinkovit sistem oskrbe z živili,« poudari predsednik uprave Pivka mag. Janez Rebec. Pravi, da skuša v teh nepredvidljivih časih vsaka država poskrbeti za lastno varnost in da v Sloveniji ne moremo in ne smemo biti odvisni samo od uvoza. »Slovenski kmetje, zadruge in domača živilska podjetja si v sodelovanju s trgovci prizadevamo zagotavljati dnevno svežo ponudbo izdelkov, ki jo državljani potrebujejo in iščejo. V nasprotnem bi bile police trgovin lahko kmalu prazne ali bi bili lahko v ponudbi izdelki nepreverjenega porekla in kakovosti,« pojasni sogovornik. Doda, da imajo poleg slovenskih kmetov, zadrug in domačih živilskih podjetij veliko vlogo tudi kupci, ki posegajo po slovenskih izdelkih vse leto, v vseh razmerah. S tem podpirajo prizadevanja slovenskih kmetov in predelovalcev živil. »Stabilnost sistema, blaginjo in varnost moramo soustvarjati skupaj, povezani. Samooskrba je odvisna od vseh nas,« meni Rebec.

Podaljšana roka kmetijstva

Prepričan je, da je živilskopredelovalna industrija pomembna za razvoj podeželja, saj je s sodobno tehnologijo, strokovnostjo in bogatim znanjem podaljšana roka kmetijstva. »Mesu in poljščinam daje dodano vrednost in širi uporabnost teh izdelkov,« pravi. Pove, da Pivka perutninarstvo, ki je lani ustvarila 45 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje in 8,5 milijona evrov izvoza, s kooperanti sodeluje že več kot šest desetletij in da potrošniki cenijo delo lokalnega kmeta, iščejo pa tudi rešitve za enostavno in hitro pripravo jedi.

»Stabilnost sistema oskrbe s hrano, blaginjo in varnost moramo soustvarjati skupaj, povezani. Samooskrba je odvisna od vseh nas.«

»Vloga živilskopredelovalnega podjetja je dodati mesu širšo uporabnost, poskrbi pa tudi za njihovo trženje. Sočasno tehnologi družbe kmetom tudi svetujejo, jih podpirajo in opravljajo nadzor. Pravo smer in najvišje standarde si v Pivki začrtamo že na samem začetku, in tako poskrbimo za nadzor celotne verige: od priprave krme in skrbne reje do pakiranja mesa in priprave okusnih kulinaričnih dobrot in njihove poti do prodajnih polic. Poslanstvo skupine je torej dnevno zagotavljanje inovativnih in kakovostnih obrokov,« povezanost po celotni verigi pojasni Janez Rebec. Poudari, da s tem industrija posredno vpliva tudi na razvoj podeželja in skrb za živali, »saj je naša skupna želja trajnostni razvoj lokalnega okolja, zaposlovanje, pa tudi razvoj kulture, umetnosti in športa«. Pod okriljem Pivke trenutno deluje skoraj 60 domačih rejcev, njihovo število pa vztrajno raste. Največ jih je na Krasu in Vipavskem, posamezni pa tudi drugje po Sloveniji.

(Visited 21 times, 1 visits today)

Naprej »

Close