11:06 dop REVIJA PAMETNO PODEŽELJE

Brez digitaliziranosti ne bo konkurenčnosti

Poslanstvo koncepta pametnih vasi je prebivalcem podeželja ustvariti primerljive pogoje za delo in življenje kot v mestih. S tem bi se tudi ustavilo preseljevanje podeželanov v mestna središča in s tem odmiranje podeželskih območij. Infrastrukturna osnova za to so kakovostne internetne povezave, ki omogočajo boljše pogoje za celotno podeželje, ne le za kmetijstvo.

V obdobju socialne osamitve na vrhuncu pendemije COVID-19, ko so le digitalne povezave omogočale delo in stike med ljudmi, je opisano še posebej stopilo v ospredje. Čeprav s širokopasovnimi povezavami prekašamo povprečje EU, so bili predvsem v bolj odročnih območjih v podrejenem položaju. Zlasti mladi, ki so jim sodobne tehnologije blizu, pravijo, da brez hitrega interneta ne morejo razmišljati o avtomatizaciji in robotizaciji svojih kmetij, saj običajna Wi-Fi povezava tega informacijsko ne onemogoča. Predstavniki gospodarstva pa opozarjajo, da Slovenija zamuja pri vpeljavi 5G tehnologije, kar bi nas lahko v prihodnosti teplo.

Mnogi kmetijski ponudniki so v času pandemije okrepili svojo prisotnost na spletu. Poskrbeli so za spletne trgovine in razvili nove prodajne kanale, denimo degustacije vina na daljavo. Te pridobitve bodo ohranili tudi v prihodnje.

Kakovostne internetne povezave pa so pomembne tudi za reševanje težav v zvezi z iskanjem mladih naslednikov na kmetijah, čemur država in tudi kmečke organizacije posvečajo precejšno pozornost. Brez ustrezne informacijske infrastrukture danes v kmetijstvu ni mogoče zagotavljati konkurenčnosti, kar bo mlade dodatno odvračalo od izbire poklica kmeta. Tudi tiste, ki bi ga z veseljem opravljali.

(Visited 13 times, 1 visits today)
Close