So v Sloveniji na vidiku spremembe glede (priporočanja) sladkorja?

25 novembra, 2020

Vlada RS je prejšnji teden na redni seji sprejela stališče do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Mednarodnem svetu za sladkor glede pristopa Združenega kraljestva k Mednarodnemu sporazumu o sladkorju iz leta 1992.

Cilj Mednarodnega sporazuma o sladkorju je namreč zagotoviti okrepljeno mednarodno sodelovanje v zvezi s sladkorjem na svetovnih trgih, oblikovati forum za medvladna posvetovanja o sladkorju in načinih za izboljšanje svetovnega gospodarstva na tem trgu, poenostaviti trgovanje z zbiranjem in širjenjem informacij o svetovnem trgu sladkorja ter drugih sladil in spodbujati vse večje povpraševanje po sladkorju, zlasti za netradicionalne rabe.

Kaj vse to prinaša Sloveniji?

Vlada je sprejela Stališče do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Mednarodnem svetu za sladkor glede pristopa Združenega kraljestva k Mednarodnemu sporazumu o sladkorju iz leta 1992.  S tem sklepom Svet EU pooblasti Komisijo, da zastopa stališče Unije v Mednarodnem svetu za sladkor in sicer glede pristopa Združenega kraljestva k Mednarodnemu sporazumu o sladkorju iz leta 1992. V interesu Unije je, da Združeno kraljestvo postane članica Mednarodnega sveta za sladkor, saj je pomembna proizvajalka kmetijskih proizvodov, vključno s sladkorjem.

So na vidiku spremembe?

Glede na sprejeto stališče, nas je zanimalo, ali to pomeni, da bo Vlada RS spodbujala rabo sladkorja?

Z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so pojasnili, kaj pomeni sprejetje sporazuma: »V zvezi z zadevnim gradivom o pristopu Združenega kraljestva k Mednarodnemu sporazumu za sladkor gre le za rutinsko zadevo. V času, ko je bilo Združeno kraljestvo članica EU je svoje interese v okviru sporazuma uveljavljalo v okviru EU. Po izstopu iz EU pa se želi Združeno kraljestvo samostojno priključiti Sporazumu o sladkorju. Gre torej le za soglasje Vlade RS, da ne nasprotuje pristopu Združenega kraljestva«.

Dodali so še, da zadevno stališče nima vpliva na aktivnosti povezane s spodbujanjem porabe sladkorja v Sloveniji. »Vlada RS do sedaj ni in tudi v prihodnje ne predvideva nobenih aktivnosti, povezanih s povečanjem porabe sladkorja,« so zaključili na MKGP.

 

Vir: MKGP

Nazaj na kategorijo zdravje.
(Visited 129 times, 1 visits today)