Rezervo medicinske opreme bo gostila tudi Slovenija

13 januarja, 2021
Samo Kranjec

Belgija, Nizozemska in Slovenija so postale nove države gostiteljice za rezervo medicinske opreme v okviru evropskega mehanizma rescEU. Dodatno rezervo pa bo gostila Nemčija, ki je že država gostiteljica.

Skupno evropsko rezervo medicinske opreme gosti devet držav, poleg omenjenih štirih še Danska, Grčija, Madžarska, Romunija in Švedska, ki so tudi odgovorne za nabavo. „EU bo s štirimi dodatnimi rezervami medicinske opreme v okviru rescEU v Belgiji, Nemčiji, na Nizozemskem in v Sloveniji zagotovila, da bodo ranljive skupine in zdravstveni delavci dobili opremo, potrebno za zaščito in ohranjanje trdnih zdravstvenih sistemov po vsej celini,“ je dejal komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič.

 

Oprema za izredna zdravstvene razmere

Skupna evropska rezerva življenjsko pomembne medicinske opreme se razdeli po vsej Evropi v izrednih zdravstvenih razmerah, denimo ko so nacionalni zdravstveni sistemi preobremenjeni zaradi pacientov s koronavirusom. Osnovno medicinsko opremo so že prejele Hrvaška, Češka, Francija, Italija, Litva, Španija, Črna gora, Severna Makedonija in Srbija.

Rezerva medicinske opreme v okviru rescEU vključuje različne vrste opreme, kot so zaščitne maske ali medicinski ventilatorji, ki se uporabljajo na intenzivni negi. Evropska komisija financira 100 odstotkov sredstev, vključno s skladiščenjem in prevozom. Distribucijo rezerve usklajuje Center za usklajevanje nujnega odziva, ki skrbi, da gre oprema tja, kjer je najbolj nujna glede na potrebe, ki so jih izrazile države, ki zaprosijo za pomoč EU v okviru mehanizma Unije na področju civilne zaščite.

 

Pomoč tudi nečlanicam EU

»Strateška zdravstvena zmogljivost je del širše rezerve v okviru rescEU, vključno z drugimi zmogljivostmi, kot sta gašenje požarov iz zraka in medicinska evakuacija. Rezerva rescEU je možnost v skrajni sili v okviru mehanizma Unije na področju civilne zaščite, ki se lahko aktivira za vse vrste naravnih nesreč in nevarnosti, ki jih povzroči človek. V mehanizmu Unije na področju civilne zaščite sodelujejo države članice EU, Islandija, Norveška, Srbija, Severna Makedonija, Črna gora in Turčija«, pravijo v Evropski komisiji. 

 

Okvir:

Rezerva medicinske opreme trenutno vključuje

  • Več kot 65 milijonov medicinskih mask ter 15 milijonov mask FFP2 in FFP3,
  • več kot 280 milijonov parov medicinskih rokavic,
  • skoraj 20 milijonov medicinskih halj in predpasnikov,
  • več tisoč koncentratorjev kisika in ventilatorjev.
Nazaj na kategorijo zdravje.
(Visited 57 times, 1 visits today)