Radon eden glavnih vzrokov za pljučnega raka?

11 februarja, 2021
Radon eden glavnih vzrokov za pljučnega raka?

Vse več mednarodnih organizacij s področja varovanja zdravja se zaveda nevarnosti izpostavljenosti radonu. Radon je kot enega glavnih vzrokov za nastanek pljučnega raka prepoznala tudi Svetovna zdravstvena organizacija.

Radon je radioaktivni žlahtni plin naravnega izvora. Večinoma je glavni vir naravnega sevanja v bivalnem in delovnem okolju ter v povprečju prispeva več kot polovico efektivne doze, ki jo prejmemo od vseh naravnih virov ionizirajočih sevanj. V prostore prodira predvsem iz zemeljskih tal skozi razne odprtine, kot so jaški, odtoki, špranje ali razpoke.

“Radon povzroči približno 10 odstotkov primerov pljučnih rakov, zato se ukrepom za zmanjšanje izpostavljenosti radonu v zadnjem času na mednarodni ravni namenja čedalje več pozornosti. Referenčna raven koncentracije radona, pod katero ukrepi za njegovo zmanjševanje načeloma niso potrebni, je 300 Bq/m3,” navaja Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji, ki v Sloveniji že vrsto let izvaja sistematično pregledovanje in izvajanje meritev radona.

Na podlagi do zdaj izvedenih meritev koncentracij radona v Sloveniji in podatkov o geološki sestavi tal so določena območja, kjer je več radona. To so občine:

 • Bloke,
 • Cerknica,
 • Črnomelj,
 • Divača,
 • Dobrepolje,
 • Dolenjske Toplice,
 • Hrpelje – Kozina,
 • Idrija,
 • Ig,
 • Ivančna Gorica,
 • Kočevje,
 • Komen,
 • Logatec,
 • Loška dolina,
 • Loški Potok,
 • Miren – Kostanjevica,
 • Pivka,
 • Postojna,
 • Ribnica,
 • Semič,
 • Sežana,
 • Sodražica,
 • Vrhnika,
 • Žužemberk.

 

Vir: gov.si

Nazaj na kategorijo zdravje.
(Visited 113 times, 3 visits today)