Pobuda za večjo odpornost na globalne zdravstvene krize

17 junija, 2020
Samo Kranjec

Da se izboljša odziv ob morebitnih prihodnjih globalnih zdravstvenih krizah, Evropska komisija podpira olajševanje trgovine z zdravstvenimi izdelki.

Evropska komisija je  podprla mednarodno pobudo o olajševanju trgovine z zdravstvenimi izdelki s skupino partneric Svetovne trgovinske organizacije (STO). »Komisija je ob tem predstavila zamisli o tem, kako olajšati globalni dostop do cenovno dostopnih zdravstvenih izdelkov, tudi za ranljive države brez ustreznih proizvodnih zmogljivosti ter preprečiti motnje v trgovanju v času krize. Zamisli bi lahko bile vključene v mednarodni sporazum, h kateremu bi lahko pristopile vse članice STO,« razlagajo na Predstavništvu Evropske komisije v Sloveniji.

 

Krepiti odpornost dobavnih verig in oblikovanje strateških rezerv

Komisar za trgovino Phil Hogan je ob tem dejal: »Naš cilj je povečati odpornost in raznovrstnost dobavnih verig ter podpreti prizadevanja za oblikovanje strateških rezerv nujno potrebne opreme. To je svetovni izziv, ki zahteva globalne rešitve, zato smo za dosego teh ciljev zavezani k sodelovanju s podobno mislečimi partnericami.«

 

Olajševanje trgovine z zdravstvenimi izdelki

»Prihodnji sporazum bi lahko olajšal trgovino z zdravstvenimi izdelki in prispeval k večji svetovni pripravljenosti na prihodnje zdravstvene pretrese, tako da bi odpravil tarife na farmacevtsko in medicinsko blago. Vzpostavil bi sistem globalnega sodelovanja v času zdravstvene krize, ki bi zajemal vprašanja, kot so uvozne in izvozne omejitve, carine in tranzit, javna naročila in preglednost, ter izboljšal sedanja pravila STO, ki se uporabljajo za trgovino z osnovnim blagom,« pravijo na Predstavništvu.

Nazaj na kategorijo zdravje.
(Visited 9 times, 2 visits today)