11:00 dop AKTUALNO, ZDRAVJE

Otroci gibalno najboljši v Žireh, najslabši pa v Kuzmi in Šalovcih

V kateri slovenski občini so otroci najbolj telesno pripravljeni in kje najmanj? Kje se največ otrok dovolj giblje, kje pa gibanju ne posvetijo dovolj časa in pozornosti?

Z zdravjem povezan telesni fitnes osnovnošolskih otrok in mladostnikov opisuje, kakšen delež otrok med 6. in 15. letom starosti v posamezni slovenski občini dosega ustrezno raven gibalne učinkovitosti. Temelji na štirih gibalnih sposobnostih, ki najbolj prispevajo k zmanjševanju zdravstvenega tveganja: mišična vzdržljivost, aerobna vzdržljivost, mišična moč in gibljivost. Ta dejavnik so med drugim pod drobnogled vzeli na NIJZ v projektu Zdravje v občini.

Razlike precejšnje

Kot lahko vidimo iz zemljevida, so razlike med regijami kar precejšnje, med posameznimi občinami pa še toliko bolj.

Tako je npr. v Občini Kuzma in Občini Šalovci delež otrok z ustrezno ravnijo gibalne učinkovitosti le 26,7 %, medtem kot je v Občini Žiri kar 79 %!

(Visited 335 times, 1 visits today)
Close