Koliko vitamina D potrebujemo v tem času in koliko, če se okužimo?

3 novembra, 2020

Epidemija koronavirusa je v neslutenem razmahu. Vitamin D ima dokazane mehanizme delovanja na imunski sistem, s katerimi lahko izboljša naravno odpornost proti akutnim virusnim (in drugim) okužbam dihal in z zaviranjem pretiranega vnetnega odgovora ublaži njihov potek.

Nedavna nacionalna raziskava Nutrihealth, ki so jo opravili na reprezentativnem vzorcu zdravih Slovencev starih 18 do 74 let, je ugotovila, da ima v jesensko-zimskem obdobju (med novembrom in aprilom) približno 80 % odraslih Slovencev pomanjkanje vitamina D in 40 % zdravih Slovencev hudo pomanjkanje vitamina D. Ista skupina raziskovalcev je v pilotni raziskavi oskrbovancev Domov starejših občanov (DSO), ki niso dodajali vitamina D, ugotovila, da ima pozimi 84 % hudo pomanjkanje vitamina D.

Vitamin D dokazano zmanjša pojavnost akutnih okužb dihal

Leta 2019 objavljena metaanaliza individualnih podatkov udeležencev v 25 dvojno slepih randomiziranih, s placebom kontroliranih raziskav (10.900 preiskovancev, starih od 0 do 95 let), ki so proučevale učinke nadomeščanja vitamina D na pojavnost akutnih okužb dihal (ARI), je pri preiskovancih, ki so imeli pred nadomeščanjem raven 25(OH)D pod 25 nmol/L in so prejemali vitamin D enkrat dnevno ali enkrat tedensko, ugotovila 70 % manj ARI kot v placebo skupini (RR 0,30), pri tistih s koncentracijo 25(OH)D večjo od 25 nmol/L, pa 25 % zmanjšanje incidence ARI ob enakem režimu jemanja vitamina D3 (RR 0,75). Režim nadomeščanja vitamina D z odmerki večjimi od 30.000 IE, ki so jih preiskovanci prejemali v razmikih enega ali več mesecev, ni bil učinkovit.

Pomanjkanje vitamina D povezano z večjim tveganjem za COVID-19

Vitamin D povečuje naravno odpornost (prirojeno imunost) proti okužbam. Načeloma imajo v državah, kjer imajo nižje povprečne ravni 25(OH)D, večjo incidenco okužb s SARS CoV2 in večjo smrtnost (Italija, Francija, Španija, Švica). Nedavno so objavili rezultate interventne randomizirane raziskave, kjer so 50 bolnikom s potrjeno COVID pljučnico dajali relativno visoke odmerke vitamina D (25(OH)D – calcifediola), 26 bolnikom pa ne. Polovica slednjih je potrebovala umetno predihavanje v enoti intenzivne terapije, dva sta umrla. V skupini, ki je prejemala 25(OH)D, pa je potreboval premestitev v intenzivno enoto le en bolnik, nihče ni umrl.

Optimalni odmerki vitamina D – previdnost pri nadomeščanju vitamina D

Granulomatoze, kot so tuberkuloza, sarkoidoza, lepra: imunske celice v granulomih lahko nenadzorovano aktivirajo 25(OH)D v hormon D, katerega povečana koncentracija lahko povzroči hiperkalcemijo in ledvične kamne. Podobno lahko učinkujejo tudi nekatere limfomske celice. Zato pri bolnikih s temi boleznimi vitamin D nadomeščamo zelo previdno, varno je šele tedaj, ko je osnovna bolezen v remisiji.

Strokovnjaki, ki so raziskavo izvedli, zato svetujejo nadomeščanje vitamina D v obliki holekalciferola po priporočilih v tabeli, da zmanjšamo pojavljanje okužb s SARS CoV2, in da ublažimo potek bolezni COVID pri že okuženih bolnikih, še posebej pri tistih s pomanjkanjem vitamina D in dejavniki tveganja za hujši potek in slabe izide bolezni.


Meje preskrbljenosti z vitaminom D

Optimalna raven 25(OH)D: >75 nmol/L ali >30 ng/ml
Mejne vrednosti 25(OH)D: 50 – 75 nmol/L ali 20 – 30 ng/ml
Pomanjkanje 25(OH)D: <50 nmol/L ali <20 ng/ml
Hudo pomanjkanje: <30 nmol/L ali <12 ng/ml

Opomba: 25(OH)D: serumska koncentracija 25-hidroksi-vitamina D


Vir: Priporočila za nadomeščanje holekalciferola (vitamina D3) v obdobjih respiratornih okužb in za nadomeščanje holekalciferola pri posameznikih s COVID-19

Nazaj na kategorijo zdravje.
(Visited 440 times, 1 visits today)