Kakšni so stranski učinki cepiva mRNA?

18 januarja, 2021

Med pogostimi vprašanji, na katere odgovarja prof. dr. Alojz Ihan, predstojnik Katedre za mikrobiologijo in imunologijo, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, v okviru gradiv o cepivu za strokovno javnost, ki jih je pripravil NIJZ, je tudi eno o stranskih učinkih cepiva. Objavljamo odgovor dr. Ihana.

 

Med kliničnim preizkušanjem Pfizerjevega cepiva niso opazili resnih neželjenih učinkov. Med blažjimi stranskimi učinki so bile najpogostejše vnetne reakcije na mestu injiciranja, mišična bolečina, utrujenost, glavobol in vročina.

Pri mRNA cepivu so lokalni vnetni učinki po cepljenju blažji kot pri klasičnih cepivih in časovno zamaknjeni, saj se učinkovanje cepiva začne šele nekaj dni kasneje. V mRNA cepivu so molekule mRNK, sintetizirane z biokemijskimi postopki sinteze in do velike stopnje očiščene, brez bioloških primesi, ki jih imajo klasična cepiva. Inertnosti cepilnega pripravka pripomore tudi dejstvo, da je mRNK zaprta v lipidne nanovezikle – posledično ima malo lokalnih vnetnih neželenih učinkov. Največja pomanjkljivost je nepreizkušenost – čeprav ni podatkov in znanih imunoloških mehanizmov, ki bi zbujali pomisleke in skrbi glede morebitnih neželjenih učinkov, so pri novih tehnologijah mogoči pojavi, ki jih še ne
poznamo.

Zabeleženi so bili posamezni primeri anafilaktične reakcije po cepljenju. Za take primere mora biti na voljo ustrezna medicinska oskrba in nadzor cepljenih oseb. Osebo po cepljenju opazujemo še 15 minut. V primeru težav ji nudimo nujno medicinsko pomoč. Hkrati se cepljenje odsvetuje ljudem, ki imajo znano alergijo na sestavine cepiva – v poštev pride zlasti alergija na polietilen glikol (PEG), ki je v cepivu del lipidnega nanovezikla.

Dolgoročnejši stranski učinki cepljenja niso znani, ker je za to potreben čas. Nosečnice in otroci niso bili vključeni v klinične faze preizkušenja, zato o tveganjih za nosečnice ne bo znanih rezultatov in zato tudi cepljenje nosečnic ne bo priporočeno.

 

Vir: NIJZ

Nazaj na kategorijo zdravje.
(Visited 3.474 times, 1 visits today)