12:35 pop ZANIMIVO

Velike zveri: V Triglavskem narodnem parku živi pet risov s tremi legli

Urša Fležar ter sodelavci Zavoda za gozdove Slovenije in Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani so povedali, da se populacije risa krepijo.

V Triglavskem narodnem parku živita risa Tris in Lenka, delno pa na to območje zahajata tudi risa Zois in Aida, ki sicer živita na območju LD Nomenj Gorjuše.

Pri prvem paru je bila reprodukcija potrjena enkrat, pri drugem pa dvakrat.

Dobro sodelovanje vseh deležnikov pri doseljevanju risa

V prehrani risa kar 80 odstotkov popisanega plena v Alpah predstavlja srnjad. Kakovostne podatke o populaciji risov zagotavljajo tudi foto pasti, trenutno pa potekajo odlovi risov za namen telemetričega spremljanja. Fležarjeva skupaj s sodelavci v projektu Life Lynx ugotavlja velik doprinos lokalne skupnosti k doselitvi risa v Alpe, poudarila je tudi dobro sodelovanje z lovskimi družinami in narodnim parkom.

Andrej Arih iz Javnega zavoda Triglavski narodni park pove, da so glavni cilji upravljanja z velikimi zvermi vzdrževati čezmejno ekološko povezanost, zagotavljati preprečevalne ukrepe za zmanjšanje konfliktnih dogodkov, vzpostaviti pogoje za sobivanje z velikimi zvermi, izboljšati odnos javnosti in sprejemljivost do velikih zveri ter vzpostaviti in vzdrževati učinkovito medsektorsko sodelovanje.

Preberite tudi:

Vir: JZ TNP

(Visited 144 times, 1 visits today)
Close