2:00 pop ZANIMIVO

Rokodelska zadruga In Situ bo nadaljevala tradicijo izdelave suhe robe

Občina Sodražica je 1. julija ustanovila Rokodelsko zadrugo Sodražica, ki bo nadaljevala več kot 500-letno tradicijo izdelave suhe robe v teh krajih. Socialno podjetje IN SITU, Rokodelska zadruga Sodražica, z.o.o., so ustanovili s pomočjo sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo RS, ki jih je pridobila s partnerji na razpisu Lokalne akcijske skupine (LAS) Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe.

“Poglavitni cilji nove zadruge bodo povezovanje in razvoj rokodelskih in lesno predelovalnih dejavnosti, pospeševanje gospodarskih koristi članov, njihov boljši status in večja prepoznavnost na trgu. Združeni bodo lažje poiskali nove tržne poti, se povezali za uspešnejše trženje in promocijo ter imeli močnejše izhodišče za pogajanje o nabavnih cenah surovin, strojev, opreme in orodij,” pravijo v Rokodelski zadrugi, ki bo hkrati, kot pričakujejo, večala prepoznavnost občine in regije, blaginjo in pripadnost prebivalcev, s tem pa tudi zanimanje zunanjih investitorjev, poslovnih partnerjev in turistov za občino in celotno regijo.

Zakaj je našla Rokodelska zadruga svoj dom ravno v Sodražici?

Sodražica z okolico je imela v preteklosti in ima tudi danes največ »suhorobarjev« – izdelovalcev lesenih izdelkov. Občina Sodražica je od leta 2005 tudi nosilec ene redkih in zato še toliko bolj dragocenih geografskih označb v Sloveniji: »Ribniška suha roba«, ki povezuje občine Sodražica, Ribnica, Kočevje, Loški Potok, Velike Lašče, Dobrepolje in Bloke.

“Rokodelstvo je najbolj trajnostna oblika proizvodnje dobrin… Energijo črpa predvsem iz človeškega telesa, uma in rok. Materiale za izdelke poišče in najde v svojem najožjem okolju, ne da bi mu pri tem škodovala. Zadružništvo povezuje poslanstvo trajnostnega razvoja in krožnega gospodarstva z vrednotami socialnega podjetništva, medsebojnega sodelovanja, pomoči in demokratičnega soodločanja. Namesto k profitu teži k poštenemu plačilu za delo zadružnikov,” poudarjajo v zadrugi.

Koristi za zadružnike, občino in regijo

Razen tega, da bodo povezani zadružniki skupaj močnejši tržni akter, jim bo zadruga pomagala pri razvoju novih izdelkov, pri njihovem oblikovanju in pripravi za trženje in prodajo.  V oktobru bosta zaživela zadružna spletna stran in spletna trgovina. Kmalu se jima bo pridružila še fizična trgovina, ki bo hkrati prodajni in razstavno promocijski prostor z zadružnimi izdelki. Vse to pa bo pomenilo tudi vse večjo prisotnost rokodelcev v turistični ponudbi okolja.

Povezovanje v regijsko gozdno – lesno verigo

Ustanavljanje Rokodelske zadruge Sodražica je sprožilo še eno zanimivo pobudo, in sicer formiranje gozdno – lesne verige za področje LAS Od Turjaka do Kolpe. Obrtno-podjetniška zbornica Ribnica že več let povezuje svoje člane – lesne predelovalce z zadrugo Festival lesa iz Kočevja, katere osnovni namen je oblikovanje in razvijanje novih izdelkov. Ob novici, da se »lesarji« povezujejo v zadrugo, je svoj interes pokazalo tudi podjetje Kočevski les, ki želi pripravljeno, avtohtono in certificirano lesno surovino zagotavljati predvsem podjetnikom v domači regiji.

“Cilj gozdno lesne verige bo povezovanje gozda kot ekosistema in hkrati vira avtohtone surovine z lesnimi pridelovalci in predelovalci ter strokovnjaki številnih področij. Njeno poslanstvo je vzpostavitev sistema krožnega gospodarstva v regiji od Turjaka do Kolpe, v deželi, ki jo druži geografska označba Ribniške suhe robe. Lesa avtohtonih sort ne želimo več zgolj prodajati. Oplemenitili ga bomo z novo vrednostjo svojega znanja in dela, za končne izdelke z višjo dodano vrednostjo ter za naravno in družbeno okolje kot vrednote,” povedo v občini.

In situ

»In situ« so narečne besede, ki pomenijo »tudi sito«, tradicionalni izdelek iz Sodražice, ki je našel mesto celo v občinskem grbu.

  • Sicer pa je »in situ« tudi pogosto uporabljana latinska fraza, ki bi jo lahko prevedli »lokalno, na kraju samem, v prvotni, naravni legi« in se najpogosteje uporablja pri varstvu kulturne dediščine.
  • V arheologiji se nanaša na artefakt, ki ni bil premaknjen s prvotnega mesta odlaganja. Artefakt, ki je na mestu, je ključnega pomena za interpretacijo tega artefakta in posledično tudi kulture, ki ga je oblikovala.
  • V gastronomiji se izraz “in situ” nanaša na umetnost kuhanja z različnimi viri, ki so na voljo na samem kraju dogodka.

“Podobno kot velja za varovanje kulturne dediščine, arheologijo in gastronomijo, to velja tudi za Insitu, Rokodelsko zadrugo Sodražica. Lesarsko rokodelstvo je avtohtono za deželo suhe robe, ravno tako lesna surovina, iz katere nastajajo izdelki. Le tu lahko spoznamo prave suhorobarske mojstre, pol tisočletno tradicijo kakovosti njihovih izdelkov, hkrati pa svežo inovativnost, s katero odgovarjajo na potrebe sodobnega kupca in sveta…” zaključujejo.

 

 

 

(Visited 354 times, 4 visits today)
Close