Turistični boni v kampih – kaj pa elektrika in voda?

12 julija, 2020

Turistični boni so že dodobra v razmahu, vendar pa se še vedno poraja nekaj vprašanj. O tem, kako jih lahko, glede na to, da so za nočitev z zajtrkom, koristimo v kampu, smo poiskali odgovore na FURS.

 

Bon se po zakonu lahko unovči za nastanitev ali za nastanitev z zajtrkom.”Sam zakon ne vsebuje posebne definicije “nastanitve”, zato se v primeru nastanitve v kampih lahko izhaja iz analogije zaračunavanja stroškov namestitve v hotelskih sobah. Pri namestitvah v hotelu se gostu ne zaračunajo ločeno stroški za nočitev in storitev uporabe sobe ter elektrike. Vse to skupaj se šteje kot nočitev in gost v okviru plačila nočitve plača tudi sobo ter elektriko. Unovčenje bona v kampu je torej mogoče za stroške nočitve/osebo, parcele, elektrike in vode, ” pojasnjuje FURS.

Stroške ostalih storitev in turistično takso je treba poravnati z drugimi plačilnimi sredstvi. Enako velja tudi v primeru pavšala. Bon se lahko unovči le za prej navedene storitve znotraj pavšala, ob tem pa je bistveno še, da je ponudnik storitve ob morebitnem nadzoru sposoben pojasniti vrednost teh storitev (obstaja cenik).

Kaj pa, če imamo v kampu pavšal?

Pavšal je lahko predmet unovčitve bonov, vendar mora ponudnik zagotoviti dejanske podatke o vsakokratni nastanitvi (datum prihoda in datum predvidenega odhoda, sorazmeren delež pavšala kot vrednost bona, podatke o računu – en račun je mogoče vnesti več krat).

“V primeru plačila nastanitve s turističnim bonom mora ponudnik gostu izdati davčno potrjen račun, saj se plačilo s turističnim bonom za namene davčnega potrjevanja računov šteje za plačilo z gotovino. Pri tem ni pomembno, če je le del računa plačan s turističnim bonom, drug del pa npr. neposredno z nakazilom na TRR. Če je bil pavšal prvotno že plačan na transakcijski račun in račun ni bil predmet davčnega potrjevanja, bo treba ob plačilu s turističnim bonom naknadno izvesti postopek potrditve takega računa. Zavezanec bo moral podatke o računu posredovati davčnemu organu v desetih delovnih dneh od dneva plačila računa. V tem primeru kupcu ne bo potrebno izdati še enega računa, na katerem bi bila EOR oznaka,” razložijo na FURS.

 

Vir: FURS

Nazaj na kategorijo turizem.
(Visited 214 times, 1 visits today)