Triglavski narodni park s števcem obiska – za varovanje narave

28 septembra, 2020
Foto: Mojca Odar

Omogočanje obiskovanja in doživljanja Triglavskega narodnega parka na način, ki je v skladu z varovanjem narave, ohranjanjem kulturne dediščine, raziskovanjem ter okoljske vzgoji in izobraževanjem eden od ključnih ciljev parka. Zaradi vedno bolj množičnega obiska in raznovrstnosti oblik rekreacije je spremljanje obiska nujno, prav tako pa tudi določitev ukrepov, ki bodo pripomogli k ohranjanju ugodnega stanja okolja, ob tem pa tudi k doseganju pozitivne izkušnje obiskovalcev.

V letih 2019 in 2020 je Javni zavod Triglavski narodni park v okviru dveh CLLD projektov Usmerjanje obiska v Triglavskem narodnem parku – Pot Julijske Alpe in Smer TNP namestil 10 števcev na izbranih točkah, ki štejejo pohodnike. Zbrani podatki prispevajo k poznavanju dinamike obiska parka poleg vseh ostalih statističnih in drugih razpoložljivih sekundarnih podatkov, kot so na primer obisk plačljivih mest v parku, število nočitev, število posredovanj Gorske reševalne zveze, podatki o prometnih obremenitvah in število povozov prostoživečih živali.

Obisk iz leta v leto večji

Primerjava Triglavskega narodnega parka z vidika obiskovanja je z drugimi narodnimi parki po svetu zelo težka med drugim zaradi velikosti, lege ali razlik v dostopnosti. Obisk Triglavskega narodnega parka je mogoč prek več vstopnih mest vse leto, ni vstopnine in tu je poseljeno območje s 25 naselji s približno 2400 prebivalci.

Sistematično spremljanje obiska v zadnjih letih kaže na povečanje obiska na letni ravni, vse večje število vozil in vse več novih oblik rekreacij. Za območje Triglavskega narodnega parka, ki vključuje osem občin (Bled, Bohinj, Bovec, Gorje, Jesenice, Kobarid, Kranjska Gora in Tolmin) podatki kažejo, da se je od leta 2010, ko beležimo približno 1.500.000 nočitev, v letu 2019 število nočitev povečalo na 3.500.000. V soteski Vintgar na primer pa se je obisk z 219.833 obiskovalcev v letu 2016 povečal na 373.669 v letu 2019.

Števce postavili na najbolj obremenjene dele parka

Na severni obali Bohinjskega jezera na primer so od sredine maja do konca decembra 2019 zabeležili nekaj več ko 86.000 obiskovalcev, kar je dobrih 12.000 na mesec oz. 400 na dan. Na planini Kuhinja pa je bilo v enakem obdobju zabeleženih 29.600 obiskovalcev, kar je 4.400 na mesec oz. 144 na dan.

Letos nameščeni tudi prometni števci

Javni zavod TNP poleg projektov CLLD v letih 2018 – 2020 izvaja tudi spremljanje obiska na območju Triglava in Doline Triglavskih jezer. V dolinah Vrata, Krma, Zadnjica, na Konjščici, Vojah, Blatu in pri Črnem jezeru je skupno nameščenih 10 števcev. Na Tominškovi planinski poti, ki vodi iz doline Vrat proti Triglavu, je bilo od sredine junija do sredine septembra 2020 zabeleženih nekaj več kot 4.900 obiskovalcev.

V dolini Vrata je bil sistem dopolnjen še s števcem prometa. V letu 2020 pa so bili poleg tega nameščeni še prometni števci na lokacijah Krnica – Zatrnik, Gorjuše – Mrzli Studenec, Ribčev Laz – Ukanc, Ukanc – Savica in Zatolmin – Polog.

Nadzor tudi nad upoštevanjem predpisanih režimov

Javni zavod bo v okviru projekta VrH Julijcev za izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov do konca maja prihodnjega leta namestil 35 števcev in sicer na območju Pokljuke, Mangarta, Vitranca, Fužinarskih planin, Vogla, Doline Triglavskih jezer in Triglava. Cilj beleženja števila obiskovalcev je poleg štetja obiskovalcev v posameznih delih Triglavskega narodnega parka tudi spremljanje upoštevanja predpisanega režima na varstvenih in mirnih območjih.

Vir: Javni zavod Triglavski narodni park

Nazaj na kategorijo turizem.
(Visited 63 times, 3 visits today)