5:00 pop TURIZEM

Triglavski narodni park praznuje 40-letnico razglasitve

V letošnjem letu obeležujemo 40-letnico zakonske razglasitve Triglavskega narodnega parka in 60-letnico odloka o razglasitvi Doline Triglavskih jezer za Triglavski narodni park. 

Obeležitev 40-letnice bo potekala s sloganom Triglavski narodni park – za naravo in ljudi, ki nosi sporočilo, kako pomembno je zagotavljanje ravnovesja med varstvom narave in interesi človeka ter iskanjem takšnih rešitev, ki bodo zagotavljale ohranjanje narave in kulturne dediščine ter prispevale k večji kakovosti življenja in spodbujale trajnostni razvoj.

Pri razvoju in nastanku edinega narodnega parka v Sloveniji je sicer, kot povedo v Javnem zavodu Triglavski narodni park, več mejnikov: “Kot prvi je predlog naravoslovca in seizmologa dr. Albina Belarja, ko je leta 1908  še pred ustanovitvijo prvih narodnih parkov v Evropi predlagal naravovarstveni park nad Komarčo, vendar njegov predlog ni bil uresničen. Leta 1920 je Odsek za varstvo prirode in prirodnih spomenikov Muzejskega  društva v Ljubljani takratni pokrajinski vladi za Slovenijo v Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev predstavil Spomenico s konkretnimi zahtevami, med katerimi je bila tudi razglasitev varstvenih parkov.”

To se je uresničilo leta 1924, ko je bil z zakupno pogodbo za 20 let razglašen Alpski varstveni park v Dolini Triglavskih jezer v velikosti 1400 ha. “Leta 1926 je bilo prvič uporabljeno ime Triglavski narodni park v zapisu profesorja Frana Jesenka v dnevniku Jutro. Po vojni je zaradi izteka pogodbe Alpski varstveni park prenehal obstajati, leta 1961 pa je Ljudska skupščina Slovenije sprejela Odlok o razglasitvi Doline Triglavskih jezer za narodni park v velikost 2000 ha pod imenom Triglavski narodni park. V naslednjih letih so sledile analize in predlogi za širitev parka in 27. maja 1981 se je s prvim zakonom o Triglavskem narodnem parku zavarovano  območje razširilo na skoraj celotne Julijske Alpe v obsegu 83.807 ha. Zakon je veljal vse do sprejetja novega zakona leta 2010, s katerim se je površina parka povečala še za 174 ha z vključitvijo naselja Kneške Ravne nad Baško grapo na Tolminskem,” še razložijo.

Dogodki v čast obletnici

Letos pa Javni zavod Triglavski narodni park načrtuje tudi sklop dogodkov za širšo javnost, strokovni posvet in osrednje praznovanje za vse, ki v parku živijo, v njem delajo ali ga obiskujejo.

Program lahko najdete na njihovi spletni strani.

(Visited 218 times, 2 visits today)
Close