Avtor bv; foto: shutterstock.com 7:48 dop TURIZEM

Pilotni projekt za zmanjšanje količine odpadne hrane v slovenskem turizmu

Na Slovenski turistični organizaciji si na področju razvoja turizma že leta prizadevajo za bolj trajnostno delovanje te panoge.

Pred dvema letoma so v okviru Zelene sheme slovenskega turizma vzpostavili znamko Slovenia Green Cuisine, ki je namenjena spodbujanju trajnostnih pristopov v gostinstvu, zdaj pa to področje naslavljajo tudi s konkretnimi ukrepi na področju zmanjševanja odpadne hrane.

Kot navaja Statistični urad RS, se je lani v gostinstvu in strežbi hrane zavrglo 37 % vse odpadne hrane v Sloveniji, količina zavržene hrane v gostinstvu in strežbi pa je bila za 20 % večja kot leto prej (55.839 ton).

Letos jeseni tako skupaj z Zavodom Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace in združenjem JRE izvajajo pilotni projekt za zmanjšanje količine odpadne hrane v slovenskem turizmu. “Pilotna faza projekta bo trajala do konca leta, v njej pa želimo skupaj s sodelujočimi gostinci najti enoten način, ki bi v prihodnosti slovenskim restavracijam, med njimi imetnikom znaka Slovenia Green Cuisine, pomagal pri merjenju in zatem zmanjševanju količin odpadne hrane,” povedo.

Analiza med restavracijami

V prvem koraku so med sodelujočimi restavracijami že naredili analizo, da bi ugotovili, kje odpadki nastajajo (vzorci uporabe), kakšni so in kakšna je njihova količina.

Tekom projekta bodo nato oblikovali smernice za zmanjševanje odpadne hrane za goste, dobavitelje in gostince. “Po izvedbi letošnje pilotne faze načrtujemo, da bo projekt v širšem obsegu zaživel v prihodnjih letih, kar bi nam omogočilo redno spremljanje količin odpadne hrane in napredka pri njenem zmanjševanju,” so še povedali.

Področje kot zelo pomembno v eni od sedmih točk izpostavlja tudi Zaveza za trajnostno gastronomijo, ki jo podpišejo vsi imetniki znaka Slovenia Green Cuisine.

(Visited 22 times, 1 visits today)
Close