Ormoške lagune postale naraven rezervat

15 junija, 2020

Ormoške lagune so 4. maja 2017 postale uraden naravni rezervat, razglašen z vladno uredbo. S tem so dolgoletna naravovarstvena prizadevanja na območju 66 ha Ormoških lagun dobila formalno priznanje.

“Uradna otvoritev naravnega rezervata bo sledila v kratkem. Na območju smo v okviru projekta LIVEDRAVA že izvedli obsežno renaturacijo z namenom izboljšati habitate ogroženih gnezdilk in selivk, območje smo opremili z infrastrukturo za opazovanje ptic in z izobraževalnimi tablami,” so ob tem povedali na DOPPS – BirdLife Slovenia,
Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. Upravljanje izvajajo z regulacijo gladine vode in s pašo z vodnimi bivoli, ki se za ta namen odlično obnesejo. V bližnji prihodnosti načrtujejo tudi izid vodnika po rezervatu.

Območje pomembno za vodne ptice selivke

Širše območje Ormoških lagun je eno najpomembnejših postojank za seleče se vodne ptice v Sloveniji, zlasti pobrežnike in race, ter najpomembnejše ali celo edino gnezdišče nekaterih redkih oz. ogroženih vrst v državi. Je del območja Natura 2000: Drava (po direktivi o pticah) in Drava (po direktivi o habitatih).

Naravni rezervat je odprt za javnost, vstop je dovoljen na vstopnih točkah in v času, ko to ni moteče za ptice in druge živali.

Po prenehanju delovanja Tovarne sladkorja Ormož so v okviru evropskega projekta Life+  LIVEDRAVA izvedli sanacije lagun, s čimer so ponovno vzpostavili ustrezne ekološke razmere za rastlinske in živalske vrste, uredili so infrastrukturo za obiskovanje naravnega rezervata.

Posamezne naloge upravljanja v naravnem rezervatu izvaja ministrstvo za okolje in prostor, ki bo sklenilo pogodbo s skrbnikom oziroma izvajalcem pogodbenega varstva, od leta 2018 naprej je za pokrivanje stroškov le-tega predvideno 30.000,00€ letno.

 

Vir: ptice.si

 

Nazaj na kategorijo turizem.
(Visited 26 times, 1 visits today)