Orionova pot

22 julija, 2020
Foto: TIC Laško

Orionova pot je pot pod zvezdami. Pater Karl Gržan v svoji knjigi »V znamenju Oriona« razlaga, da naj bi bilo na območju rek Save, Savinje in Sotle »središče sveta«, starodavno neolitsko in/ali keltsko svetišče z megalitskimi spomeniki.

Dr. Gržan je na območju doline Gralnica odkril sistem med seboj povezanih kamnitih neolitskih gradišč, ki so popolna kopija ozvezdja nočnega neba nad nami, od katerih je najbolj znan in viden prav Orion. Človeka osupne ne samo natančno razmerje med ozvezdji, ampak tudi velikost sistema, saj so ozvezdja popolna kopija stanja na nebu. Postavitev sten, skalnih spodmolov, zidov, naselbin in kamnitih linij kaže na bogato astronomsko znanje prednikov.

10-kilometrska pot v svet skrivnosti

Če bi se radi podali v svet, ki ga sicer navidezno ni več, a je hkrati še prisoten, se lahko podate na raziskovanje Orionove poti.

Dolga je 10 kilometrov, začne pa se v kraju Jurklošter, na mestu obrambnega stolpa nekdanje kartuzije, ki je zdaj preurejen v turistično informativno točko. Pot poteka skozi kraje: Jurklošter, Mrzlo Polje, Pojerje, Blatni vrh, Puršnica, Marof, Mrzlo Polje ter nazaj do Jurkloštra. Za pot boste porabili tri do štiri ure, odvisno koliko časa se boste zadržali pri posamezni točki.

Nebo, zemlja in človek

Prostor so najbolj desakralizirali in spremenili Rimljani, ki so čez območje zgradili dve cestni povezavi. Čeprav se neolitsko staroselsko in keltsko povezovanje nebesnega in zemeljskega postopno izgublja, pa je sveta energija prostora večna.

Zato to ni le arheološki spomenik, temveč predvsem sporočilo, kako pomembno je iskati harmonijo med nebom in zemljo, saj je za naše preživetje vedno bolj odločujoč spoštljiv odnos do narave in stvarstva.

Nazaj na kategorijo turizem.
(Visited 168 times, 7 visits today)