Nagrada za Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija

28 oktobra, 2020
Nagrada za Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija
Avtor: Marko Šinkovec

Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija je v kategoriji industrijske dediščine za leto 2020 prejel drugo nagrado destinacije trajnostnega kulturnega turizma Evropske mreže za kulturni turizem (ECTN).

Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija je že letošnjo pomlad del svojega programskega dela usmeril tudi v aktivnosti za čim večjo prepoznavnost Topilnice Hg v Idriji, ki po številu obiskovalcev na letni ravni zaostaja za obiskom Antonijevega rova, v Evropi najstarejšega ohranjenega vhoda v rudnik. Zaradi povečanja prepoznavnosti v širšem evropskem prostoru so na poziv Evropske mreže za kulturni turizem prijavili prav rudniško topilnico.

Dediščina živega srebra v Idriji je skupaj s španskim Almadénom vpisana na UNESCO Seznam svetovne kulturne dediščine.

Rudnik živega srebra Idrija je bil eden največjih rudnikov živega srebra na svetu in je bil v času svojega delovanja pomemben generator družbenega, kulturnega, tehničnega, znanstvenega in raziskovalnega razvoja. “Bogato dediščino rudnika, ki sega od objektov, naprav do opreme in znanja, je potrebno ohraniti za naslednje rodove, ji dati nove funkcije in vsebine ter ustrezno predstaviti,” poudarjajo v Centru.

Cilj projekta je ohraniti objekt klasirnice na območju idrijske topilnice, ki je ogrožen kulturni spomenik državnega pomena, oživiti dediščino z izobraževalnimi, turističnimi in promocijskimi vsebinami ter obogatiti turistično ponudbo območja: “Z izvedbo prve faze investicije želimo zgodbo o živem srebru povezati »od rude do kapljice«, torej od Antonijevega rova, kjer se je ruda izkopavala, do topilnice, kjer se je ruda sortirala in žgala. V objektu klasirnice bo po zaključku projekta na ogled predstavitev transporta rude iz rudnika do topilnice in ogled postopka prebiranja, drobljenja in sejanja rude. V novozgrajenem sprejemno-razstavnem centru pa se bo obiskovalec na moderen avdio-video-virtualen način seznanil z lastnostmi živega srebra, njegovo uporabo in vplivi na okolje in človeka ter z različnimi načini žganja živosrebrove rude skozi stoletja.”

Avtor: Mediaspeed, foto: Luka Kotnik

 

Vir: MK, CUDHG

Nazaj na kategorijo turizem.
(Visited 147 times, 5 visits today)