2:45 pop TURIZEM

Krajinski park Debeli rtič vabi na ogled

Krajinski park Debeli rtič vabi na ogled – s postavitvijo informativnih tabel o zavarovanem območju narave, z začrtanimi učnimi potmi in številnimi zanimivostmi za obiskovalce, si sedaj lahko obiskovalci posebnosti tega naravnega bisera podrobneje ogledajo tudi sami ter se prepričajo v naravne lepote Ankaranskega polotoka, sporočajo iz Občine Ankaran, ki je park ustanovila z odlokom junija 2018.

Širše območje Debelega rtiča, ki je bilo za krajinski park razglašeno junija 2018, obsega celoten polotok med zalivoma Valdoltra in Sv. Jernej v mejah občine Ankaran, zaliv Sv. Jerneja ter 250 do 450 metrov širok pas morja med omenjenima zalivoma. Zaradi svojih naravnih posebnosti in skrbnega varovanja s strani domačinov, je celoten Ankaranski polotok postal zeleni otok na skrajnem severu Jadranskega morja.

Krajinski park Debeli rtič je med redkimi naravno ohranjenimi deli slovenskega morja in morskega obrežja, zato je zelo dragocen za ohranjanje biotske pestrosti.

Informativne table, učne poti in zanimivosti

Nove informativne table, začrtane učne poti in predstavljene zanimivosti na območju Krajinskega parka Debeli rtič obiskovalcem omogočajo podrobnejše spoznavanje tega zavarovanega območja narave, bisera Ankaranskega polotoka. Odkrivanje posebnosti naravnega parka skozi potep po učnih in rekreativnih poteh krajinskega parka zagotavlja koristne in zanimive informacije ter prijetna doživetja v naravi.

Table se, kot sporočajo iz Občine Ankaran, nahajajo na obeh glavnih vstopnih točkah v park, v Valdoltri in na Lazaretu, ob vstopu v vinograd pri Mladinskem zdravilišču in letovišču Debeli rtič ter na velikem makadamskem parkirišču ob plaži Debeli rtič, ki je tudi začetna točka morske in panoramske učne poti. Obiskovalci si lahko poleg splošnega opisa parka, zemljevida z mejami parka in varstvenih območij, preberejo pravila ravnanja v parku, si ogledajo potek učnih poti ter spoznajo tamkajšnje zanimivosti. Vse vsebine so zapisane v slovenskem, italijanskem in angleškem jeziku.

“Poleg predstavitvenih vsebin, vsaka informativna tabla vsebuje tudi dodatne informacije o varstvu narave in značilnostih krajinskega parka v posameznih letnih časih, pri tem pa so vse table prirejene posamezni lokaciji. Tabla v Valdoltri predstavi bogato zgodovino ortopedske bolnišnice in seznanja o najpogostejših morskih odpadkih. V parku mladinskega zdravilišča, kjer si obiskovalci lahko ogledajo največjo urejeno zbirko sredozemskih dreves v slovenski Istri, tabla pojasnjuje, zakaj podnebne spremembe ogrožajo kamene korale. V zalivu sv. Jerneja je predstavljena arheološka zapuščina antike in današnje stanje ohranjenosti našega morskega obrežja. Na Lazaretu postavljena tabla pa pojasni pomen varovanja Debelega rtiča ter kot zanimivosti predstavi izvor imena zaselka Lazaret, njegove nekdanje prebivalce ter obisk nekdanjega pomembnega evropskega vladarja,” še povedo na Občini.

V kratkem bodo postavljene še dodatne tematske in opozorilne table, s katerimi se bo označevanje parka zaključilo.  V prihodnje pa so načrtovani tudi vodeni ogledi po Krajinskem parku ter različne izobraževalne aktivnosti.

(Visited 348 times, 2 visits today)
Close