Kozjanski regijski park obeležuje 40 let

22 januarja, 2021

Kozjanski regijski park je bil ustanovljen z zakonom, ki je v veljavo stopil 21. januarja leta 1981. Je eno najstarejših zavarovanih območij v Sloveniji, večji del parka je uvrščen med Natura 2000 območja.

Javni zavod Kozjanski park upravlja in skrbi za 206 km2 območja, ki ga sestavljajo gozdnato hribovje z otoki suhih travišč, sadjarsko gričevje in mokrotne doline ob vodotokih. Upravljanje zavarovanega območja pa skozi ves čas spremlja tudi skrb za obnovo in programsko oživljanje gradu Podsreda, ki mu pravijo, da je najbolj grajski med slovenskimi gradovi.

Oživitev sadovnjakov

Ena najbolj uspešnih in prepoznavnih dobrih praks parka je oživljanje in ohranjanje visokodebelnih travniških sadovnjakov. Kozjanski travniški sadovnjaki so evropsko pomembna varstvena območja – življenjski prostor redkih in ogroženih vrst ptic in nepogrešljiva podoba kozjanske krajine.

Praznik kozjanskega jabolka je ena najuspešnejših okoljskih zgodb, je simbol ohranjene narave, izročila in prepoznavnosti zavarovanega območja.

UNESCO

Od leta 2010 je park član UNESCO družine v okviru programa Človek in biosfera, kamor je bilo po letih napornega dela sprejeto Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje. V letu 2020 so v parku uspešno zaključili projekt Približajmo UNESCO-vo biosferno območje prebivalcem.

 

Vir: Kozjanski park, STO

 

Nazaj na kategorijo turizem.
(Visited 178 times, 1 visits today)