Cerkno s Franjo in zanimivimi lokalnimi jedmi

5 februarja, 2021
Avtor: Luka Kalan, Idrija Municipal Museum

Cerkno, ena od 35ih vodilnih destinacij slovenskega turizma, je pripravilo Strategijo razvoja trajnostnega turizma v Občini Cerkno 2021–2025. V njej so predstavljeni tudi raznoliki gradniki trajnostne destinacije Cerkljansko.

Občino Cerkno zaznamujeta gozdnatost in izobilje vodnih virov. Destinacijo odlikuje neokrnjeno
okolje, ki ponuja številne priložnosti za doživetja v naravi. Cerkno se je v Zeleno shemo slovenskega turizma vključilo kot ena izmed prvih destinacij, s čimer je že zgodaj izkazalo interes za razvoj trajnostnega turizma. Eden izmed prepoznanih in večkrat nagrajenih je program selfnessa, ki v ospredje postavlja um: gozdni selfness.

Najbolj obiskana enota nepremične kulturne dediščine v destinaciji je Partizanska bolnica Franja, ki je edina kategorizirana kot kulturni spomenik državnega pomena. “Kot najdišče najstarejšega glasbila na svetu je za obiskovalce zelo zanimiv tudi Arheološki park Divje babe. V kategoriji nesnovne kulturne dediščine izstopata Cerkljanska laufarija in Novaška lok smučka, v ponudbi tradicionalnih cerkljanskih jedi in izdelkov pa »pajtičke« in šebreljski želodec,” so zapisali.

Hotel potrebuje prenovo, razvijali bodo kulinariko

V Občini Cerkno med tipi nastanitev močno prednjačijo apartmaji in sobe. “Hotel Cerkno je edini
hotel v destinaciji in nujno potrebuje prenovo. Na letni ravni beleži 60 % vseh prenočitev v destinaciji. Za večino ponudnikov nudenje nastanitve ne predstavlja primarne dejavnosti. Zadovoljstvo gostov z nastanitvami je v povprečju zelo visoko,” ugotavljajo v Cerknem.

Kulinarična ponudba v Občini Cerkno, sploh taka z rednim odpiralnim časom in dostopom za
zunanje goste, je, kot priznavajo, skopa. Doživetja tradicionalne kulinarike so večinoma na voljo le po predhodnem dogovoru. S to strategijo bodo razvijalo ponudbo Okusi Cerkljanskega, v načrtu so tudi kulinarične ture.

Zelena in aktivna doživetja

Strategija razvoja trajnostnega turizma je prvi tovrsten dokument na območju občine Cerkno, ki zasleduje vizijo Slovenije kot butične destinacije z zelenimi in aktivnimi doživetji za zahtevne goste ter v ospredje postavlja trajnostno poslovanje.

S pridobitvijo statusa vodilne destinacije si je LTO Laufar Cerkno zagotovil dodatna sredstva za
razvoj turizma, ki jih bo namenil razvoju turističnih produktov, digitalizaciji kulturne dediščine in
izobraževanjem. V prihodnosti si želi destinacija več povezovanja z Julijskimi Alpami in Dolino
Soče. Zasebna iniciativa ureja nov trail park.

 

Vir: LTO Laufar Cerkno, STO

Nazaj na kategorijo turizem.
(Visited 84 times, 10 visits today)